Nyheter

Bokrecension: ”Fängslande beskrivning av Scheele och hans samtid”

Recension. Björn Lindeke, docent i läkemedelskemi och tidigare adjungerad professor vid Farmaceutiska fakulteten, samt farmacihistoriskt autodidakt och författare har läst en roman om apotekaren Carl Wilhelm Scheele och dennes liv […]

Apotekarsocieteten hemvist åt nätverk för forskningssjuksköterskor

  Forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal är avgörande för att kunna bedriva klinisk forskning. Ett nybildat nationellt nätverk för yrkesgruppen tar nu plats som en del av Apotekarsocietetens sektion för […]

Läkemedelsakademin vidareutvecklar utbildningar för nyanlända farmaceuter – apotekssvenska i fokus

För sjätte året i rad beviljas Apotekarsocietetens utbildningsavdelning Läkemedelsakademin så kallade främjandemedel. Detta för att tillhandahålla och utveckla kostnadsfria utbildningar till nyanlända farmaceuter.

Avhandling ger ny kunskap om läkemedelsupptag – prisas av Apotekarsocieteten

Forskare David Dahlgren vid Uppsala universitet belönas med Apotekarsocietetens Gabi pris. Han får priset för sin avhandling om läkemedelsabsorption i tarmen, som han lagt fram vid institutionen för farmaci vid […]

”Gör det enklare att bedriva klinisk forskning – inte svårare”

De kraftiga avgiftshöjningar för kliniska prövningar som aviserats hotar den kliniska forskningen i Sverige, skriver Apotekarsocieteten i ett remissvar. I stället bör avgifterna helt eller delvis finansieras av anslag. För […]

Apotekarsocieteten firar 50 år!

I år är det 50 år sedan Apotekarsocieteten blev den form av ideella och oberoende medlemsförening den är i dag. Det ska vi fira hela året! Uppdraget – då som nu – är att verka för att läkemedel utvecklas och används på ett optimalt sätt för både individ och samhälle.

Christine Wegler, forskare vid Uppsala universitet

Avhandling om läkemedelsupptag prisas av Apotekarsocieteten

Forskaren Christine Wegler vid Uppsala universitet belönas med Apotekarsocietetens Rosenö-priset. Hon får priset för sin avhandling om proteomikbaserad analys av läkemedelsupptag i lever och tunntarm. Christine Wegler är forskare i […]

Apotekarsocietetens vd mot nya uppdrag

Apotekarsocietetens vd Karin Meyer går efter närmare sju år i föreningen vidare mot nya uppdrag.

– Det har varit en otroligt stimulerande tid och Apotekarsocieteten kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Karin Meyer.

”Positiva satsningar i forskningspropositionen”

Den nyligen presenterade forskningspropositionen innehöll flera viktiga komponenter som berör svensk forskning inom läkemedels- och life science-området. Att den pågående pandemin satt sitt avtryck i propositionen är tydligt. Det är […]