Nyheter

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Ett enhälligt fullmäktige hos Apotekarsocieteten 15-16 maj beslutade att till nya hedersledamöter utse apotekare Anne Hiselius och docent Björn Lindeke. Anne är klinisk apotekare inom Region Jönköping och en pionjär […]

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade i helgen enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Margareta Hemmarlund-Udenaes, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och Professor Gyorgy Marko Varga, Institutionen för kliniska vetenskaper vid […]

Clinical Trials Day 2020 – 10 mål för klinisk forskning 2030

Klinisk forskning är en förutsättning för att minska patienternas lidande och förbättra vårdens kvalitet. Men idag får patientnära forskning och innovation för litet utrymme i svensk hälso- och sjukvård. Stiftelsen […]

Bra att vid behov kunna omfördela läkemedel mellan apotek men gör en egen föreskrift för detta

Bra att kunna omfördela läkemedel mellan apotek i rådande covid-19 kris.  Det tillstyrker Apotekarsocieteten i sitt remissvar till Läkemedelsverket men påpekar att än mer ändamålsenligt hade varit att skriva en ”beredskapsföreskrift” […]

Ny styrelse i Apotekarsocieteten

Vid helgens fullmäktigemöte i Apotekarsocieteten valdes ny styrelse för den kommande två års-perioden. Märit Johansson omvaldes till ordförande och fem nya ledamöter utsågs. De nya ledamöterna är Björn Wettermark, nybliven […]

10 konkreta förslag för att stärka forskningen som räddar liv

Det skriver företrädare för  medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” inom Stiftelsen Forska!Sverige  i en debattartikel på Dagens Samhälle idag. Apotekarsocietetens vd Karin Meyer är en av företrädarna. Idag presenteras […]

Världskongressen HUPO flyttas fram ett år – Apotekarsocieteten behåller värdskapet

Apotekarsocieteten behåller värdskapet för världskongressen för proteomik, men arrangemanget flyttas fram till hösten 2021. Coronapandemin gör att HUPO 2020, som skulle arrangerats i höst, blir HUPO 2021.
– Proteomik är ett växande forskningsområde där Sverige är framstående, säger professor György Marko-Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, en expertgrupp inom Apotekarsocieteten.

MedTech inspirationsföreläsning: Medituner

Inspireras inom medicinteknik

Sektionen för medicinteknik har i en serie föreläsningar gett olika personer möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra. En ny föreläsning med Mats Högberg från Pharmacolog […]

Bästa nätverket säger Oliver om Apotekarsocieteten

För Oliver Degerstedt passar det perfekt att vara med i Apotekarsocieteten. – Jag blir inbjuden till seminarier, workshops och andra event inom life science, säger doktoranden som studerar farmaceutisk vetenskap […]

Uppskjuten NLL ger möjlighet till översyn av finansiering

Regeringens förslag om att skjuta fram införandet av nationella läkemedelslistan ger möjligheter till översyn av finansieringsmodellen. Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, […]