Nyheter

Apotekarsocieteten välkomnar tydlighet kring komplementär vård

Idag har slutbetänkandet i utredningen om komplementär och alternativ vård presenterats. Genomgående i både detta och det delbetänkande som presenterades tidigare i vår är önskade krav på tydlighet om vad […]

International Clinical Trials Day – get together

Apotekarsocieteten på SvD Debatt om kliniska prövningar

I en debattartikel på SvD Debatt den 30 maj skriver Apotekarsocieteten med flera att införandet av avgift för kliniska prövningar som initieras av enskilda forskare inte stämmer överens med life […]

Kampen mot antibiotikaresistens: Framtidens antibakteriella behandlingar – vad är på gång?

Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Ta del av inspelningen

Torsdag den 23 maj arrangerade Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden ett heldagsseminarium om Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Ett 60-tal experter, beslutsfattare och andra engagerade i frågan hade samlats för att […]

Hanna Rickberg gästbloggar hos Stockholms Science City

Hanna Rickberg, utbildningschef på Läkemedelsakademin har gästbloggat hos Stockholms Science City – om att samarbete både är glädjefyllt och kan resultera i bättre utbildningar. Läs blogginlägget här. Den 4 juni […]

Läkemedelsakademin får nyckelroll i ny nordisk satsning

Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet Läkemedelsakademin har tillsammans med fyra partners i tre nordiska länder fått totalt 75 000 euro från Nordplus Horizontal för projektet ”Continuous learning for life science professionals”.

Precisionsmedicin måste prioriteras inom sjukvård och forskning

”Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, […]

Kampen mot antibiotikaresistens

Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling

Idag 23 maj genomför Apotekarsocieteten tillsammans med Läkemedelsvärlden seminariet Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Vi spelar in och dagen kommer inom kort att finnas på apotekarsocieteten.se

After Work: Introduktion till Hälsoekonomi

Läkemedels­utredningen når inte upp till sitt uppdrag

I fredags gick remisstiden ut för slutbetänkandet ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”. Liksom flera remissinstanser stöder inte Apotekarsocieteten utredningens förslag att det särskilda läkemedelsbidraget ska inordnas i det generella […]

Vill Sverige verkligen bli ledande på läkemedelsuppföljning?

Att Sverige ska bli världsbäst på uppföljning av läkemedelsbehandling har sagts under flera år. Här lyfts ofta våra register fram som en konkurrensfördel när det handlar om att marknadsföra svensk life […]

Detta vill medlemmarna i Sektionen för öppenvårdsfarmaci

Styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci genomförde en medlemsundersökning under 2018. Resultatet visar bland annat att medlemmarna: • har störst intresse för aktiviteter som handlar om ökad digitalisering inom läkemedelsområdet, antibiotikaresistens, […]