Nyheter

Karin Meyer lämnar styrelseuppdrag

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Anledningen är att Läkemedelsverkets jurister gjort bedömningen att även om Apotekarsocieteten är en oberoende organisation, så […]

Apotekarsocieteten stöder internationella antibiotikaveckan och Skydda antibiotikan

Apotekarsocieteten stöder internationella antibiotikaveckan och Skydda antibiotikan som är ett samarbetsprojekt mellan ett antal myndigheter. Läs mer om projektet på skyddaantibiotikan.se Ta del av filmen Fem experter berättar  

Apotekarsocieteten tillsammans med ett antal andra organisationer inom vård- och läkemedelsområdet har i en skrivelse till Läkemedelsverket och Socialdepartementet lyft vikten av att Läkemedelsboken finns kvar. Den ses som en […]

Akademiskt jubileum ramade in installationen av Apotekarsocietetens nya hedersledamöter

Professor Kristina Luthman och docent Conny Bogentoft är nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten. Installationen ägde rum i samband med det högtidliga firandet av Farmaceutiska fakultetens 50-årsjubileum vid Uppsala universitet fredagen den 26 oktober.

Snabbspår för viktiga för att saktas ner

Det var rubriken på ett debattinlägg på SvDDebatt  den 28 oktober kring det snabbspår till svensk legitimation för farmaceuter som via s k främjandemedel möjliggjorts under senare år. Artikeln vill visa på att detta […]

Ändringar i GMP förslag för mindre utsläpp vid tillverkning av antibiotika

Ett svenskt förslag om att använda standarden GMP för att minska industrins miljöutsläpp vid tillverkning som orsakar antibiotikaresistens diskuteras i EU. Det framkom vid det frukostseminarium som Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden.se […]

En molekyl är långt ifrån ett färdigt läkemedel

Nyheter kring upptäckter som kan lindra och bota sjukdomar kommer i en strid ström och inger hopp om nya läkemedel för många patientgrupper. Det handlar ofta om viktiga genombrott kring […]

Prisad doktorsavhandling sätter ljus på bedömning av klinisk nytta av cancerläkemedel

Utmärkelsen Rosenön Award 2017-2018 går till Emilie Schindler för avhandlingen Pharmacometrics to improve clinical benefit assessment in oncology som hon försvarade vid Uppsala universitet.

– Jag är hedrad och tacksam. Det här erkännandet innebär också viktig uppmärksamhet för mitt forskningsområde, säger Emilie Schindler, nu verksam i Basel.

Nu flyttar Läkemedelsakademin fram positionerna inom digital utbildning

Läkemedelsakademin har tecknat avtal med Edtech-företaget Learnster om en ny lärplattform. Syftet är att skapa en plattform som maximerar kursdeltagarnas utbyte av de utbildningar som Läkemedelsakademin erbjuder.
– Vi kommer att kunna presentera Läkemedelsakademins högkvalitativa utbildningar på en användarvänlig och visuellt attraktiv plattform, säger Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD.

Apotekslag från Borås vinnare för andra gången

Årets kompetensapotek ligger i Borås. Apoteket Juwelen i Borås tog hem vinsten för andra gången – laget vann tävlingen även 2016.

Tävlingen har initierats av Läkemedelsakademin i syfte att främja en förbättrad läkemedelsanvändning och kunskaps- och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet.