Organisationen

Apotekarsocieteten består av moderorganisationen, den ideella föreningen Apotekarsocieteten, och dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Inom Läkemedelsakademin i Stockholm AB finns utbildningsenheten Läkemedelsakademin.

Apotekarsocieteten driver ett farmacihistoriskt museum, ett bibliotek och webbtidningen Läkemedelsvärlden.

Apotekarsocieteten står bakom NEPI, stiftelsen för Läkemedelsepidemiologi, tillsammans med Svenska Läkaresällskapet.

 

Läkemedelsvärlden

Webbtidningens uppdrag är en oberoende bevakning av det som sker inom läkemedelsområdet. Dagliga nyheter, bloggar, aktuella artiklar och intervjuer ger utrymme åt fördjupande analyser, olika åsikter och tendenser.

Läkemedelsvärlden

Läkemedelsakademin

Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet bedrivs under namnet Läkemedelsakademin och erbjuder utbildningar inom läkemedels- och medicinteknikområdet.

Utbudet täcker hela kedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning. Utbildningarna utvecklas i samarbete med ämnesexperter inom Apotekarsocieteten, myndigheter, universitet, sjukvård och företag.

Läkemedelsakademin har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Läs mer

Farmacihistoriskt museum

På Apotekarsocietetens museum kan du inspireras och lära om läkemedel och apotek, från 1600-talet fram till våra dagar. Föremålen speglar tillverkning och försäljning av läkemedel och berättar om hur vi under olika tider sett på hälsa, sjukdom, läkning och lindring. Museet är beläget i gårdshuset på Wallingatan 24. Under 2024 är museet stängt på grund av renovering. En större del av samlingarna är digitaliserade och kan ses på museets hemsida.

Gå till museets webbplats

NEPI

Stiftelsen NEPI arbetar på uppdrag från Sveriges riksdag för att främja uppföljning av läkemedels användning och deras effekter i befolkningen. Målet är att sprida kunskaper så att vi bli bättre på att använda läkemedelsepidemiologi för att se människan i medicinen och inte patienten i pillret.

Gå till NEPIs webbplats