Bidrag till behövande

Bidrag från stiftelserna delas ut två gånger per år. Vårens ansökningsperiod är öppen mellan 1 februari till 31 mars varje år. Höstens ansökningsperiod är öppen mellan 1 september till 31 oktober varje år.

Ansökningsperioden är nu stängd.

Ansökningar för detta ändamål ska ske på specifik blankett, se ansökningsformulär här, bifogas med inkomstuppgifter (utdrag från Skatteverket) och skickas in postalt till:

Apotekarsocieteten
Att: Understödskommittén
Box: 1136
111 81 Stockholm.

* vi använder Skatteverkets definition på ekonomiskt behövande som personer som har en sammantagen inkomst under fyra prisbasbelopp och en förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är 2024; 57 300 kronor.

Apotekare Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

Stiftelsens primära ändamål är att ge understöd till änkor/änklingar och barn efter avliden apotekare.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse

Stiftelsens primära ändamål är att lämna bidrag och understöd till behövande farmacevter med anknytning till apoteksväsendet samt till efterlevande till dessa personer.

Farmacevternas Sjukkassas Stiftelse

Ändamålet är i första hand att ge hjälp till farmacevter, som på grund av långvarig sjukdom eller annan oförvållad anledning är behov av bidrag.

Kontakt

Kristina Jern

Verksamhetschef

kristina.jern@apotekarsocieteten.se