Rune Lönngrens pris

Rune Lönngrenpriset instiftades 2007 av Apotekarsocietetens styrelse med följande syfte:

En pristagare utses vartannat år bland svenska yrkesverksamma personer och utan hänsyn till examina. Avsikten är att stimulera personer, som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del, till ytterligare sådana. Pristagaren skall i anslutning till utdelning av priset hålla en föreläsning på temat Läkemedel i samhället.

Tidigare pristagare

2023: Malin Grape – För sitt engagemang mot effekterna av antibiotikaresistens.

2021: Margareta Hammarlund-Udenaes – För sitt mångåriga engagemang och bidrag för ett ökat fokus på bättre läkemedelsanvändning och utvecklandet av ämnet farmakoterapi.

2019: Sofia Kälvemark SporrongFör hennes forskning kring apotekens och apoteksfarmaceutens roll för en god läkemedelsanvändning.

2016: Madeleine Wallding – För sitt arbete med samordning av de projekt som tillsammans bildar den nationella läkemedelsstrategin vars syfte är att få en kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet till nytta för patient och samhälle.

2014: Carin Svensson – För hennes mångåriga och enträgna arbete för förbättrad läkemedelsanvändning. Med läkemedelsanvändaren i fokus har hon arbetat med att lyfta fram olika professioners gemensamma arbete, inte minst apoteksfarmacevtens.

2012: Johan Fastbom – För sitt mångåriga arbete inom geriatrisk farmakologi.

2010: Anne Hiselius – För sitt mångåriga arbete inom området patientsäkerhet.

2008: Per Manell – Den virtuelle apotekaren – global närvaro i läkemedelssäkerhetens tjänst.

2007: Tommy Eriksson – Klinisk farmaci – en resurs för bättre läkemedelsanvändning.

 

Rune Lönngren