Forskningsstipendier

Utlysning stipendier IF stiftelse

IF stiftelse för farmaceutisk forskning, som förvaltas av Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till studerande, forskare, lärare och institutioner.  Stiftelsen utlyser nu nedanstående stipendier med sista ansökningsdag den 31 mars för aktiviteter efter 1 juni.

Observera att stipendier för nedanstående konferenser går att söka men ansökningen för dessa kommer att stängas den 10 mars.

    • 4th Swedish Medicinal Chemistry Symposium, 17-18 april, Stockholm
    • Trends in Metabolic Studies of Pharmaceutical Drugs, 22 maj, Stockholm

Please note that you can apply for the following conferences, the application for them needs to be sent latest on March 10.

  • 4th Swedish Medicinal Chemistry Symposium, April 17-18, Stockholm
  • Trends in Metabolic Studies of Pharmaceutical Drugs, May 22, Stockholm

 

Ansök här / Apply here

 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskapliga studier och forskning som täcker olika typer av farmaceutisk forskning från tidig läkemedelsutveckling till läkemedelsanvändning. Ändamålen skall uppfyllas genom utgivande av stipendier.

Prioriteringsgrunder

  • Företrädesvis sökande knuten till svenskt universitet alternativt aktiv inom forskning tex på myndigheter eller forskningsinstitut i Sverige
  • Företrädesvis doktorander och disputerade (gäller ej stipendier för examensarbete)
  • Företrädesvis medlemmar i Apotekarsocieteten

Ansökningsformulär samt allmän information

Utlysningen är nu öppen från den 1 februari 2024.

Om du är medlem i Apotekarsocieteten eller deltagit i aktivitet från Läkemedelsakademin eller köpt produkter från vår webbshop har du en inloggning hos oss. Viktigt att du använder samma mejladress som du tidigare använt i dina kontakter med oss. Logga därför in med dina inloggningsuppgifter innan du fyller i stipendieansökan.

Om du söker för mer än en aktivitet ska en ansökan göras för varje aktivitet och de ska prioriteras av dig.

Stipendier är avsedda för enskilda individer och ska avse kommande aktiviteter som börjar efter den 1 juni 2024 och utdelas inte i efterskott. Aktiviteter som faller utanför normalt arbetsgivaransvar prioriteras.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskapet ska vara registrerat och medlemsavgift för innevarande år betald senast sista ansökningsdag. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.

Om utdelade stipendier inte kan användas för avsett ändamål ska detta meddelas Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas. Beviljat stipendium som inte används inom ett år återgår till stiftelsen.

Har du frågor?

Kontakta oss via info@apotekarsocieteten.se