Apotekarsocietetens kunskapskalender 2020

Varje dag fram till julafton berättar apotekarna Ola Flink och Per Boström, med hjälp av vetenskapshistorikern Hjalmar Fors, om Apotekarsocietetens (och andras) farmaci- och medicinhistoriska bokskatter på Hagströmerbiblioteket.
Följ oss ända fram till jul!