För dig inom läkemedelsområdet

Apotekarsocieteten är en oberoende ideell förening och en mötesplats för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik, från forskning och utveckling till användning.

Bli medlem

Aktuellt

Här kan du se de senaste nyheterna från Apotekarsocieteten.

Se alla
Förstoringsglas med fokus på en ikon i form av ett kors
Nyheter 2024-05-27
Följ fortsättningen på temat Framtidens apotek

Efter vinterns riksdagsseminarium om Framtidens apotek fortsätter vi utforska vilka olika funktioner farmaceuter och apotek kan fylla för att bidra till befolkningens hälsa. Vi börjar med ett digitalt besök i […]

Nyheter 2024-05-21
Långt engagemang ledde till hedersutnämning

Ett enhälligt fullmäktige har valt Gerd Lärfars och Lars-Åke Söderlund till hedersledamöter i Apotekarsocieteten. Som hedersledamöter tillhör Lars-Åke Söderlund och Gerd Lärfars nu den skara som anses ha nedlagt ett […]

Sektioner

Sektionerna är specialistföreningar inom Apotekarsocieteten. Det finns idag 14 sektioner som tillsammans representerar de olika ämnesområden som ingår i läkemedelsutvecklingskedjan, från utveckling till användning.

Farmaci- och läkemedelshistoria
Farmakognosi
Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism
Läkemedelsformulering
Kliniska Studier
Läkemedel för djur
Läkemedelsanalys
Läkemedelsinformation
Läkemedelskemi
Medicinteknik
Regulatory Affairs
Sjukvårdsfarmaci
Tillverkning och Kvalitetssäkring
Öppenvårdsfarmaci

Platsannonser

Här hittar du annonser om lediga jobb från olika företag och myndigheter inom Life science, speciellt riktade till dig som medlem.

Vill du synas här? Skicka ett mail till platsannons@apotekarsocieteten.se

Platsannonser

Vad är Apotekarsocieteten?

           Läs mer