Nyheter

Helene Wallskär ny medicinjournalist på Läkemedelsvärlden.se

Sedan den 13 augusti är Helene Wallskär ny medicinjournalist och redaktör på Läkemedelsvärlden.se Helene Wallskär har en lång yrkeskarriär som journalist och har de senaste 25 åren bedrivit frilansverksamhet. Hon […]

Apotekarsocietetens VD i Läkemedelsverkets styrelse

​Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD, tar plats i Läkemedelsverkets styrelse. Det visar att Apotekarsocietetens breda life science-verksamhet uppmärksammats på högsta myndighetsnivå när det gäller området läkemedel och folkhälsa.

Möt Apotekarsocieteten i Almedalen

Apotekarsocieteten är på plats i Almedalen från söndag till torsdag. Den 4 juli arrangerar vi tillsammans med Uppsala universitet och LIF ett seminarium kring Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får […]

En organisation med vind i seglen

Riktningen är utstakad. Målen är satta. Stadgarna är reviderade. Föreningens policyprogram och budgetramar är tagna. Ny styrelse är vald. Fullmäktige, det vill säga våra medlemmar, har sagt sitt. Så nu […]

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade den 26 maj enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Kristina Luthman och Docent Conny Bogentoft med följande motiveringar. Professor Kristina Luthman har under många år varit ledande i utvecklingen av läkemedelskemi i […]

Nominera för bästa kundinsats på apotek!

Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten delar ut två inspirationspriser om vardera 10 000 kronor för att lyfta fram och premiera insatser som utförts av en apoteksanställd i det vardagliga arbetet på […]

Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018.
Syftet med priset, som delas ut av Apotekarsocieteten, är att lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.
– Vi vill synliggöra informationsinsatser som leder till att patienter använder sina läkemedel på ett för dem optimalt sätt, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Framgång för Apotekarsocieteten – riksdagsbeslut tydliggör apotekens roll

Apotekarsocietetens röst har vägt tungt när riksdagen nu fattat beslut om ett tydliggörande av apotekens grunduppdrag.
– Beslutet går helt i linje med Apotekarsocietetens långsiktiga arbete för att lyfta vikten av apotekens och farmaceuternas roll i läkemedelskedjan, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Frukostseminarium med Jenni Nordborg, chef för regeringens life science kontor

I fredags den 1 juni var det ett välbesökt frukostseminarium i Apotekarsocietetens bibliotek med Jenni Nordborg, chef för regeringens life science kontor. Som medlem i Apotekarsocieteten kan du logga in […]

Apotekarsocieteten breddar kompetensbasen i styrelsen

Nu tar generalsekreteraren för Hjärt-Lungfonden, Kristina Sparreljung, plats i Apotekarsocietetens styrelse. Det gör också Johan Olofsson, VD för Din Apotekare i Sverige AB, Maria Palmetun-Ekbäck, läkare vid Universitetssjukhuset i Örebro och ordförande i Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, samt Johanna Wikman, Field Market Access manager vid Leo Pharma AB.