Nyheter

En organisation med vind i seglen

Riktningen är utstakad. Målen är satta. Stadgarna är reviderade. Föreningens policyprogram och budgetramar är tagna. Ny styrelse är vald. Fullmäktige, det vill säga våra medlemmar, har sagt sitt. Så nu […]

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade den 26 maj enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Kristina Luthman och Docent Conny Bogentoft med följande motiveringar. Professor Kristina Luthman har under många år varit ledande i utvecklingen av läkemedelskemi i […]

Nominera för bästa kundinsats på apotek!

Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten delar ut två inspirationspriser om vardera 10 000 kronor för att lyfta fram och premiera insatser som utförts av en apoteksanställd i det vardagliga arbetet på […]

Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018.
Syftet med priset, som delas ut av Apotekarsocieteten, är att lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.
– Vi vill synliggöra informationsinsatser som leder till att patienter använder sina läkemedel på ett för dem optimalt sätt, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Framgång för Apotekarsocieteten – riksdagsbeslut tydliggör apotekens roll

Apotekarsocietetens röst har vägt tungt när riksdagen nu fattat beslut om ett tydliggörande av apotekens grunduppdrag.
– Beslutet går helt i linje med Apotekarsocietetens långsiktiga arbete för att lyfta vikten av apotekens och farmaceuternas roll i läkemedelskedjan, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Frukostseminarium med Jenni Nordborg, chef för regeringens life science kontor

I fredags den 1 juni var det ett välbesökt frukostseminarium i Apotekarsocietetens bibliotek med Jenni Nordborg, chef för regeringens life science kontor. Som medlem i Apotekarsocieteten kan du logga in […]

Apotekarsocieteten breddar kompetensbasen i styrelsen

Nu tar generalsekreteraren för Hjärt-Lungfonden, Kristina Sparreljung, plats i Apotekarsocietetens styrelse. Det gör också Johan Olofsson, VD för Din Apotekare i Sverige AB, Maria Palmetun-Ekbäck, läkare vid Universitetssjukhuset i Örebro och ordförande i Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, samt Johanna Wikman, Field Market Access manager vid Leo Pharma AB.

Stipendium för apoteksforskning

Apotekarsocieteten utlyser ett stipendium om 150 000 kronor för forskning som syftar till att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek. Detta kan göras inom områden som: Apoteksverksamhet […]

Nominera bästa doktorsavhandlingar

Nu är det dags att nominera till Phabian Award och Rosenön Award. Båda är priser för bästa doktorsavhandlingar framlagda vid svenska universitet senaste året. The Phabian Award är pris för […]

Apotekarsocieteten i upprop på DN Debatt

Apotekarsocieteten är en av de företrädare för vård, forskning och företag som undertecknat debattartikeln ”Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik” där en ny rapport i ämnet presenteras.

– Det viktiga ur Apotekarsocietetens perspektiv är att vårddata är en förutsättning för en god uppföljning av läkemedelsanvändning, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.