Dokument från senaste fullmäktige

Apotekarsocietetens verksamhetsplan fastställs vid ordinarie fullmäktige som hålls vartannat år. Den nu gälladen verksamhetsplanen fastställdes vid senaste fullmäktige i maj 2022.

Verksamhetsplan 2022-2023 (pdf)

Fullmäktige är Apotekarsocietetens högsta beslutande organ och hålls vartannat år före maj månads utgång. Fullmäktige består av ledamöter valda av kretsar och sektioner. Antal mandat är två fasta per krets respektive sektion samt tio rörliga mandat. Apotekarsocietetens senaste ordinarie fullmäktige hölls i maj 2022. Nästa ordinarie fullmäktige kommer att hållas i maj 2024.

Protokoll från fullmäktige:

Protokoll Apotekarsocietetens fullmäktige 2022

Protokoll Apotekarsocietetens extra fullmäktige 2023 04 18