Stockholmskretsen

Välkommen till Apotekarsocietetens största krets med ett brett utbud av aktiviteter och intresseområden. Vi har något för alla!

Evenemang på närort!

Stockholmskretsen är en av Apotekarsocietetens elva kretsar (lokalföreningar).

Kretsens styrelse arrangerar föreläsningar, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter för medlemmar och andra yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Aktiviteterna är mestadels gratis för medlemmarna.

Bli medlem i kretsen där du bor så får du mer information om lokala aktiviteter samt blir delaktig i ett nätverk av olika kompetenser inom läkemedelsområdet och kan vara med och påverka utvecklingen.

Styrelse

Jessica Sommer
Stockholmskretsen, ordförande
Claes Jagensjö
Stockholmskretsen, ledamot
Hanna Justad
Stockholmskretsen, ledamot
Erika Larsson
Stockholmskretsen, ledamot
Birgitta Elfsson
Stockholmskretsen, ledamot
Maria Frick
Stockholmskretsen, ledamot
Holger von Fircks
Stockholmskretsen, ledamot
Clary Holtendal
Stockholmskretsen, ledamot
Jennifer Nilsson
Stockholmskretsen, ledamot
Johan Eklund
Stockholmskretsen, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Hanna Justad
Ledamot – Anna Montgomery
Ledamot – Clary Holtendal

Revisorer

Revisor – Per Boström
Revisorssuppleant – Alice Hörnell

Vill du engagera dig i kretsen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i kretsens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Evenemang

Kretsen anordnar varje år flera evenemang som är kopplade till vår verksamhet. Här kan du klicka dig vidare till alla kommande event som kretsen kommer anordna.

Se kretsens evenemang