Gunnar Källrots stipendium

Gunnar Källrots stipendiefond inrättades 1971 av IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning för att minna om Källrots ”betydelsefulla insatser inom apoteksväsendet och Distriktslaboratoriernas Intresseförening”.

Källrot spelade en avgörande roll i brytningstiden då apotekens småskaliga tillverkning av läkemedel omdanades till en modern rationell industriliknande produktion. Han kom därigenom att aktivt påverka utvecklingen av Sveriges ställning som en av de ledande industrinationerna inom farmacevtisk utveckling och produktion.

Stipdendiet utdelas ca vart fjärde år.

Tidigare pristagare

2021: Christel Bergström – För utvecklingen av innovativa tekniker för att utforma individualiserade läkemedel för optimerad läkemedelsbehandling med syftet att öka den orala biotillgängligheten av läkemedelsubstanser som har låg löslighet.

2016: Conny Bogentoft – För hans långa bidrag till farmaceutisk innovation i stora och små företag kännetecknat av ett genuint intresse av att inkludera även kompetenser utanför de traditionellt farmaceutiska i läkemedelsutvecklingen.

2012: Christer Nyström – För hans förmåga att utifrån egna vetenskapliga rön i sann entreprenörsanda utveckla och tillämpa nya läkemedelsformuleringar av kända läkemedelssubstanser.

2008: Ingvar Sjöholm – För pionjärarbete inom formulering och
administrering av bioteknologiska hjälpmedel.

2004: John Sjögren – För banbrytande insatser inom tabletteknologi.

Kontakt

Ulrika Simonsson
IFs stiftelse för farmaceutisk forskning