Scheelesymposiet

Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele. Ett särskilt Scheelesymposium arrangeras inom det ämnesområde där aktuell pristagare är verksam.

Nästa Scheelesymposium går av stapeln hösten 2025.

Nominering till nästa Scheelepris påbörjas 2024.