Unicornis är en medlemstidskrift från Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria, som för närvarande kommer ut två gånger per år. I den publiceras dels nyheter och aktualiteter från sektionen, dels artiklar och notiser om farmacihistoriska ämnen, skrivna såväl av sektionens medlemmar som utomstående författare.

Senaste numret: Unicornis nr 2 2024

Unicornis

Tillhandahålls av: Apotekarsocieteten
https://apotekarsocieteten.se/kunskapsbank/tidskrifter-podd/unicornis/

Ansvarig utgivare: Teresa Matérn, kommunikationschef
teresa.matern@apotekarsocieteten.se

Kontakta redaktionen

Nils-Otto Ahnfelt, ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Thony Björk, redaktör
thony.bjork@gmail.com