Tillverkning och kvalitetssäkring

Vi vill öka kunskapen om kvalitetsfrågor

Kvalitetsfrågor genom läkemedelskedjan

Sektionen för tillverkning och kvalitetssäkring vill öka kunskapen om kvalitetsfrågor och den praktiska tillämpningen av regelverken Good Manufacturing Practice (GMP) och Good Distribution Practice (GDP). Sektionen bildades 1998 och har medlemmar ifrån akademi, apotek, industri och myndigheter.

I sektionens intressesfär ingår kvalitetsfrågor från läkemedelsutveckling, tillverkning, distribution och försäljning av läkemedel.

Sektionen arbetar med att stödja:

•   Kompetensutveckling

Vi anordnar högkvalitativa utbildningar och temadagar tillsammans med Läkemedelsakademin för dig som är ny eller erfaren i din yrkesroll.

•   Ökat intresse för kvalitetsfrågor

Sprida information om kvalitetsfrågor och synliggöra behov av kompentens inom området.

Belysa gällande regelverk, bevaka och remissa förändringar i omvärlden.

•    Nätverksbyggande

Vi anordnar ”After Work”-träffar med intressanta föreläsningar som har aktuella teman, runt om i landet, där du kan knyta värdefulla kontakter. Som medlem är det kostnadsfritt att delta på dessa träffar.

Är du intresserad? Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du vill få mer information. Vi välkomnar alla yrkeskategorier som medlemmar!

Styrelse/förtroendevalda

Per Nilsson
Ordförande
Alexandros Tsogias
Ledamot
Malin Claesson
Ledamot
Thomas Beck
Ledamot
Anna Samnegård Mejborn
Ledamot
Chamilla Chahin
Ledamot
Malin Schenerfelt
Ledamot

Valberedning

Sammankallande – Barbro Åström

Ledamot – Tor Gråberg

Ledamot – Anne Fladvad

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem