SIG Samhällsfarmaci

Är du intresserad av forskning inom apoteksområdet och samhällsfarmaci? Hjärtligt välkommen till Special Interest Group (SIG) Samhällsfarmaci!

Här kan vi på apotek, universitet, myndigheter, industri, regioner, patientorganisationer, fackförbund och andra organisationer mötas, ta del av aktuell samhällsfarmaceutisk forskning, hitta nya samarbeten och få nya idéer.

Vi inspirerar och sprider kunskap

Alla som är intresserade av samhällsfarmaceutisk forskning och som är medlemmar i Apotekarsocieteten, är välkomna som medlemmar i vår intressegrupp! Vi arrangerar seminarier och mötesforum som är tillgängliga digitalt, och ger en inblick i aktuell forskning i samhällsfarmaci. Ämnen kan vara en aktuell studie, en forskargrupp som presenterar sin forskning, ett tema där aktuella studier diskuteras eller något annat som anknyter till det samhällsfarmaceutiska området.

SIG Samhällsfarmaci bidrar till att sprida kunskaper, idéer, stimulera diskussion och framförallt ge inspiration till forskning inom samhällsfarmaci. SIG Samhällsfarmaci har ett särskilt uppdrag att stärka apoteksforskningen i Sverige. Med hjälp av forskningsevidens kan vi hjälpas åt att utveckla öppenvårdsapotekens verksamhet för allra bästa patient- och samhällsnytta!

Bidrar till god läkemedelsanvändning

Läkemedel är speciella produkter, de kan påverka våra liv och vårt samhälle på flera olika sätt. Hur får vi dem att göra bästa möjliga nytta för oss? Samhällsfarmaceutisk forskning och utbildning vill bidra till en rationell läkemedelsanvändning*, för både individ och samhälle.

För att kunna se hur läkemedel påverkar oss, och för att kunna se förändringar som sker i läkemedelsanvändningen, behöver vi studera läkemedlens roll i vårt samhälle på flera olika sätt och ur flera olika perspektiv. Samhällsfarmaci är ett brett vetenskapligt ämne där vi ser på läkemedlens roll för individen, för en grupp, för olika organisationer eller för hela samhället. En del av samhällsfarmacin är att se hur den farmaceutiska kompetensen på apoteken tas till vara och hur apoteken på bästa sätt kan bidra till bättre läkemedelsanvändning.

För att kunna besvara våra forskningsfrågor använder vi verktyg bl.a. från epidemiologi, hälsoekonomi, psykologi, filosofi, sociologi och statistik, och vi använder både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Delområden i samhällsfarmaceutisk forskning:

 • Förskrivning och användning av läkemedel
 • Effekter (outcomes) av läkemedelsanvändning
 • Strategier för att förbättra läkemedelsanvändningen i samhället:
  -läkemedelspolicys och regelverk
  – farmaceutiska interventioner på apotek och i övriga sjukvården
 • De farmaceutiska professionerna, det professionella yrkesutövandet och samverkan med annan hälso- och sjukvårdspersonal
 • Utveckling av forskningsmetoder

SIG Samhällsfarmaci stimulerar till mer apoteksforskning

SIG Samhällsfarmaci är en plattform där vi kan mötas i vårt gemensamma intresse för öppenvårdsapotekens roll i samhället. Efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009 skedde en minskning i samhällsfarmaceutisk forskning i Sverige generellt och även i forskning om öppenvårdsapotek. Från att ha varit bland de ledande på området apoteksforskning har Sverige halkat efter jämförbara länder. Nya apoteksmarknadsutredningen pekade på behovet av en samordnande grupp för apoteksforskning, och Apotekarsocieteten fick denna roll. Samhällsfarmaceutisk forskning bedrivs nu på flera universitet i Sverige och då finns återigen möjligheten att starta samarbeten som kan stimulera både apotek och universitet, samt andra aktörer.

* Rätt läkemedel ges till rätt patient i individuellt avpassad dos och behandlingstid och till lägsta möjliga kostnad för patienter och samhälle. The rational use of drugs. Report on the conference of experts, Nairobi. Geneva, World Health Organization, 1987.

Fakta: Vad menar vi med apoteksforskning?

Det finns ingen vedertagen definition av apoteksforskning, men i det här sammanhanget avses forskning om öppenvårdsapotek, vilket inkluderar fysiska apotek, dosapotek och apotek som enbart har e-handel med läkemedel.

Det kan vara forskning om t ex:

 • Vilken nytta (outcome) apotek bidrar med till patienter och samhälle, samt patienters och samhällets förväntningar och krav på apotek
 • Apotekens roll som en del av hälso- och sjukvården, samt samverkan med övriga delar av samhället
 • Verksamheten på apotek – apotekspraxis, t ex farmaceutiska tjänster, olika försäljningsformer, farmaceuters roll och kommunikation, samt dessa faktorers effekter på läkemedelsanvändningen
 • Utveckling av e-handel och digitala lösningar på apoteksmarknaden. Hur kommer det påverka läkemedelsanvändningen, patienterna, samverkan med vården och farmaceuternas roll?
Christina Ljungberg Persson
Ordförande