Mass Spectrometry Imaging Small Molecule Symposium 2023

Hej Per Andrén, en av initiativtagarna till symposiet!

Porträtt Per Andrén
Per Andrén är ledamot i styrelsen för Sektionen för läkemedelsanalys.

Vilka var höjdpunkterna?

Symposiet hade 130 st registrerade deltagare från hela världen och alla ledande MSI grupper var representerade. Vi hade deltagare från Sydafrika, flera grupper från USA och Europa. Mötet hade ett plenarföredag, 8 st keynoteföredrag samt 34 st andra kortare 15 min presentationer (varav 40% var kvinnor). Många sponsorer med MSI intresse deltog också med 8 st presentationer. Mötet hade imponerande 64 st posters, dvs varannan deltagare presenterade en poster! Höjdpunkten var prof. Richard Capriolis plenarföredrag. Prof. Caprioli är pionjären inom området och publicerade 1997 det arbete som startade forskningsfältet. Caprioli har publicerat många banbrytande artiklar inom MSI-området och har också utbildat och varit mentor till många framstående forskare inom detta område. Han har fått flera prestigefyllda priser och utmärkelser för sitt arbete och publicerat över 300 vetenskapliga publikationer inom området.

Hur står sig forskningen i Sverige på Mass Spectrometry Imaging (MSI)-området och varför är MSI viktigt?

I Sverige är MSI ett aktivt forskningsområde, med flera ledande forskargrupper vid universiteten i Uppsala och Göteborg. För 20 år sedan startade min egen forskargrupp med MSI forskning med stöd av anslag från Wallenbergstiftelsen och Vetenskapsrådet. Vi var en av de första i världen att starta ett MSI laboratorium vid Uppsala universitet och vi är idag en av de ledande i världen.

MSI är viktigt eftersom det möjliggör visualisering av ett stort antal molekyl samtidigt i biologiska prover och tekniken kan göra analyser som inte är möjligt med andra tekniker. Exempelvis kan MSI användas för att undersöka fördelningen av metaboliter, läkemedel och dess metaboliter, signalsubstanser, lipider, neuropeptider och proteiner i vävnad eller celler. Detta gör det möjligt att få en detaljerad bild av sjukdomsprocesser och hjälper till att förstå de molekylära mekanismerna bakom sjukdomar. MSI kan t ex användas för att undersöka hur ett läkemedel distribueras i vävnader (organ, celler) och samtidigt mäta effekten av läkemedlet. MSI ett viktigt forskningsområde som har stor potential att bidra till förståelsen av sjukdomar och utvecklingen av nya läkemedel.

Hur har symposiet utvecklats över tid?

Liknande möten har tidigare hållits i Europa. Det startade när en rad europeiska MSI forskare erhöll ett sk EU finansierat COST (Cooperation in Science and Technology) anslag. Vi startade då något vi kallade OurCon möten och som blev en årlig konferens i Europa. OurCon syftade till att sammanföra forskare, akademiker, industriella partners och andra intressenter för att diskutera och presentera de senaste forskningsresultaten inom MSI-fältet. OurCon MSI-konferenserna är kända för att ha en stark och tvärvetenskaplig inriktning, med deltagare från olika discipliner såsom biologi, medicin, kemi, fysik och datavetenskap. Deltagarna presenterar och diskuterar olika aspekter av MSI-tekniker, från utveckling av nya metoder och tekniker till kliniska applikationer och forskning om biologiska mekanismer. COST samarbetet ledde också fram till att bilda MSI Society (MSIS) i Europa. OurCon-konferensen har alltså utvecklats till en viktig plattform för att främja samarbete och nätverkande inom MSI-fältet, såväl som för att utbilda och stödja nästa generation av MSI-forskare. Mötet i Uppsala var det första efter pandemin.