Särskilda intressegrupper - SIG

Inom Apotekarsocieteten finns tre intressegrupper, Drug Safety, Swedish Proteomics Society (SPS), Samhällsfarmaci.

Syftet med dessa grupper är att vara ett tvärvetenskapligt forum och stimulera till samverkan mellan kompetenser inom den nya läkemedelsforskningen och läkemedelsanvändningen.

- Jag har alltid känt en styrka i nätverkandet, för om du är ensam så är du svag. Det är lite som ett äktenskap, man får ge och ta. Apotekarsocieteten har ett gott anseende med helt andra möjligheter än den enskilda aktören.
György Marko-Varga
Swedish Proteomics Society, en särskild intressegrupp (SIG) inom Apotekarsocieteten.