Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Apotekarsocietetens expertorgan för främja en integrerad läkemedelsutveckling, genom verksamhet inom områdena farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsmetabolism.

Främjar integrerad läkemedelsutveckling

Sektionen bildades 1987.

Såsom Apotekarsocietetens expertorgan skall sektionen

  • Främja en integrerad läkemedelsutveckling, genom verksamhet inom områdena farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsmetabolism. Detta sker främst genom att sektionen anordnar vetenskapliga föredrag, symposier och seminarier samt olika former av utbildningsverksamhet.
  • Handlägga till sektionen hänskjutna ärenden och avge utlåtanden om dessa. Vid handläggning av ärenden som berör andra sektioner inom Apotekarsocieteten bör samråd äga rum med dessa sektioner.
  • Sektionen delar ut ett pris, ”Rosenö Award”, vartannat år för bästa svenska doktorsavhandling inom ämnet läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och farmakodynamik, inklusive farmakometri.

Medlemsorganisationer

Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism är medlemmar i EUFEPS – European Federation for Pharmaceutical Science

EUFEPS – European Federation for Pharmaceutical Science

Några exempel på aktiviteter som sektionen har anordnat:

  • International Symposium on Induction of Drug Metabolism from Molecular Mechanisms to Drug Approval
  • 2nd International Symposium on Microdialysis in Drug Research and Development?
  • Årliga Rosenömöten till exempel
    • Clinical Drug Development for the New Millenium: Impact of the Biological Revolution
    • Pharmacokinetics, Drug Metabolism and PK/PD in Clinical Practice and Trials

Styrelse

Suzanne Iverson Hemberg
Ordförande
Pawel Baranczewski
Ledamot
Rasmus Jansson-Löfmark
Ledamot
René Bouw
Ledamot
Anna Nordmark
Ledamot
Maria Kjellsson
Ledamot
Johan Bylund
Ledamot
Mia Lundblad
Ledamot
Pär Matsson
Ledamot
Johanna Haglund
Ledamot
Angelica Quartino
Ledamot

Valberedning

Sammankallande – Markus Fridén

Ledamot – Magnus Halldin, Capice ADMET Consulting AB

 

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem