Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Apotekarsocietetens expertorgan för främja en integrerad läkemedelsutveckling, genom verksamhet inom områdena farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsmetabolism.

Främjar integrerad läkemedelsutveckling

Sektionen bildades 1987.

Såsom Apotekarsocietetens expertorgan skall sektionen

 • Främja en integrerad läkemedelsutveckling, genom verksamhet inom områdena farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsmetabolism. Detta sker främst genom att sektionen anordnar vetenskapliga föredrag, symposier och seminarier samt olika former av utbildningsverksamhet.
 • Handlägga till sektionen hänskjutna ärenden och avge utlåtanden om dessa. Vid handläggning av ärenden som berör andra sektioner inom Apotekarsocieteten bör samråd äga rum med dessa sektioner.
 • Sektionen delar ut ett pris, ”Rosenö Award”, vartannat år för bästa svenska doktorsavhandling inom ämnet läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och farmakodynamik, inklusive farmakometri.

  Medlemsorganisationer: Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism är medlemmar i EUFEPS – European Federation for Pharmaceutical Science

Några exempel på aktiviteter som sektionen har anordnat:

 • International Symposium on Induction of Drug Metabolism from Molecular Mechanisms to Drug Approval
 • 2nd International Symposium on Microdialysis in Drug Research and Development?
 • Årliga Rosenömöten till exempel
  • Clinical Drug Development for the New Millenium: Impact of the Biological Revolution
  • Pharmacokinetics, Drug Metabolism and PK/PD in Clinical Practice and Trials

Styrelse

Suzanne Iverson Hemberg
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ordförande
Pawel Baranczewski
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
Rasmus Jansson-Löfmark
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
René Bouw
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
Anna Nordmark
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
Maria Kjellsson
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
Johan Bylund
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
Mia Lundblad
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
Pär Matsson
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
Johanna Haglund
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot
Angelica Quartino
Sektionen Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Markus Fridén

Ledamot – Magnus Halldin, Capice ADMET Consulting AB

 

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem