Advanced therapy medicinal products ATMP

Our mission within the area of ATMP involve:

• Promoting increased knowledge level of ATMP in the field of pharmaceuticals.
• Scholarship for research within the field of pharmaceuticals
• Conferences and seminars on different topics concerning ATMP
• Spreading news regarding antibiotic resistance in the digital journal Läkemedelsvärlden.

 

Samarbeten

ATMP 2030 är en Vinnova finansierad miljö där Apotekarsocieteten är en av många aktörer. 2030 är visionen att Sverige skall vara världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier för att bota patienter. Avancerade terapiläkemedel, det vill säga genterapi-, cellterapi- eller vävnadstekniska produkter, förväntas i kombination med diagnostik baserat på genomics och andra -omics revolutionera framtidens sjukvård genom att erbjuda effektiva behandlingar och i vissa fall bot för många svåra sjukdomar.

 

Artiklar från Läkemedelsvärlden

Det har blivit många seminarier om avancerade terapier, såsom cell och genterapier från Apotekarsocieteten genom åren samt flera debattartiklar. För dig som vill ha en bra genomgång och uppdatering inom området, läs Läkemedelsvärldens samling. Över 50 artiklar om heta ämnen kring avancerade terapier!

lakemedelsvarlden.se

 

Tidigare föreläsningar

21 maj, Region Skånes ATMP-centrum och unika samarbetsmodell (Se inspelningen som medlem)
16 april, Implementering av ny avancerad diagnostik och behandling i Sverige (Inspelat evenemang)
11 oktober, Car-T behandling av cancerpatienter, via zoom (Inspelat evenemang)
8 november, Genterapibehandling, vid ärftlig ögonsjukdom, via zoom (Inspelat evenemang)
28 november, Genterapibehandling, Skellefteåsjukan, via zoom (Inspelat evenemang)
30 januari, avslutande framåtblickande halvdag, Apotekarsocieteten eller via zoom
Kliniska studier av ATMP – utmaningar och möjligheter, 20 mars 2023
Challenges in the development and manufacturing of ATMPs: A regulator’s perspective, 2023
ATMP i pipeline och i vården – aktuell lägesbild, 2022
Kan vi riva hindren för nya betalningsmodeller för ATMP? 2022 (Artikel LmV)
ATMP-centra – varför, hur och var?, 2021 (Artikel LmV)
ATMP på marknaden – hur har det gått och vad har vi lärt oss? 2021
ATMP för patientens bästa- hur värderar vi risker och möjligheter? 2021
ATMP: From research to GMP, Sektionen för tillverkning och kvalitetssäkring, 2021
Användning av CAR T-celler och andra ATMP på Karolinska Universitetssjukhuset, sektionen för sjukvårdsfarmaci, 2020
Framtidens läkemedelsutmaningar med ATMP, sektionen för kliniska prövningar, 2020

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare
Kontakta Lisa Bandholtz:

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se