Musei- och biblioteksnämnden

Apotekarsocietetens Musei- och biblioteksnämnd instiftades av fullmäktige 2018 och ligger organisatoriskt direkt under Apotekarsocietetens styrelse.

Medlemmar

  • Johanna Wikman, nämndens ordförande
  • Björn Lindeke
  • Hjalmar Fors
  • Per Boström
  • Birgitta Davidson (representant från Sektionen för farmaci-och läkemedelshistoria)
  • Nils-Otto Ahnfelt (representant från Sektionen för farmaci-och läkemedelshistoria).