Priset för Bästa patientinformation

Utmärkelsen Bästa patientinformation är ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna i syfte att främja en god läkemedelsbehandling. Priset delas ut årligen av Apotekarsocietetens sektion för Läkemedelsinformation.

Goda exempel

Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. Genom att delge goda exempel och berättelser vill vi bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning med en förbättrad läkemedelsbehandling som följd. Målet är också att sprida de goda exemplen inte bara via ett pris utan också att intervjua och sprida informationen.

Bästa patientinformation är en utveckling av priset Bästa bipacksedel som delades ut 2006-2015. Priset i sin nya form delades ut första gången 2017.

Vinnaren får ett inramat diplom samt möjlighet att presentera sitt vinnande bidrag vid en gästföreläsning på Apotekarsocieteten. Vinnaren får även hedersuppdraget att delta i juryn för att utse efterföljande års vinnare. Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.

Tidigare pristagare

Bästa patientinformation från 2016

2022. Kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning.

2021. Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen

2020. Biogen för togetherinsma.se

2019. ALK Nordic för allergivaccination.se

2018. Apoteket AB och MSD för projektet ”Hälsoaktiv”

2017. Bristol-Myers Squibb och Pfizer för deras patientstödprogram ”Eliquis – Information och stöd genom hela patientresan”

2016. Ingen utdelning. Priset omarbetas till Bästa patientinformation med första utlysningen 2017.

Bästa bipacksedlar 2006-2015

2015. Moventig tabletter, AstraZeneca

2014. Fluenz nässpray, AstraZeneca

2013.  Sativex, Almirall

2012. 90 bipacksedalr inom området antidepressiva medel (N06A) granskades. Vinnare: Remeron oral lösning, MSD

2011. Ingen utdelning

2010. 225 bipacksedlar inom området hjärta – kretslopp Vinnare: Trandate, GlaxoSmithKline

2009. 148 bipacksedlar för antiinflammatoriska och antireumatiska medel (M01A) samt analgetika (N02A, N02B) granskades. Vinnare: Palladon, Mundipharma AB.

2008. 136 bipacksedlar för receptfria läkemedel granskades. Vinnare: Loratadin Sandoz, Sandoz.

2007. 65 bipacksedlar för livsstilsläkemedel (ATC-grupperna A8, A10B samt C10) granskades. Vinnare: Crestor, AstraZeneca.

2006. 100 bipacksedlar för antibakteriella läkemedel granskades.  Vinnare: TOBI, 300 mg/5ml lösning för nebulisator; Swedish Orphan.

Nomineringsperioden för 2023-2024 är nu stängd

Läs mer om vilka nomineringsgrunder som används.

Vilka bidrag kan tävla?

Både leverantör och vårdgivare som ger läkemedelsinformation, eller patientorganisation och användare som får läkemedelsinformation kan nominera en informationsaktivitet. Det kan vara skriftlig, tryckt, digital, film, podd, eller muntlig information som har bidragit till ökad förståelse, kunskap och insikt om ett läkemedel eller sjukdom. Det kan vara en helhet med olika aktiviteter eller en enskild aktivitet.

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

  • Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
  • Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
  • Kunskapsbyggande
  • Uppdatering över tid
  • Effekt och resultat
  • Design och innehåll
  • Helhetsintryck