Stipendier & priser

Apotekarsocieteten delar årligen ut stipendier för farmacevtisk forskning och utbildning. Du kan söka stipendier för fort- och vidareutbildning, för konferenser och resor under forskarutbildning samt för postdoktorala studier utomlands efter avlagd doktorsexamen. Under 2016 beviljades mer ärn 300 stipendier till ett värde av 7,5 miljoner kronor.

Stipendierna kan sökas under vår och höst och utannonseras en till två månader före sista ansökningsdag under rubriken Lediga stipendier.

Återkommande datum är 31 januari, 31 mars och 31 oktober. Ytterligare tillfällen kan förekomma.

Apotekarsocietetens priser

För att stimulera till utveckling inom läkemedelsområdet delar föreningen ut priser för bl a bästa doktorsavhandling inom olika områden, bästa bipacksedel, bra kundbemötande mm. Föreningens största vetenskapliga pris är Scheele Award som delas ut vart annat år och har en prissumma om 200 000 kronor.

Kontakt

Maria Mårfält
Verksamhetschef
maria.marfalt@lakemedelsakademin.se
Telefon: 08- 723 50 44