Stipendier och priser

Apotekarsocieteten delar årligen ut stipendier för farmaceutisk forskning och utbildning. Du kan söka stipendier för fort- och vidareutbildning, för konferenser och resor under forskarutbildning samt för postdoktorala studier utomlands efter avlagd doktorsexamen. Under 2019 beviljades 281 stipendier till ett värde av 7,4 miljoner kronor.

Stipendierna kan sökas under vår och höst och utannonseras en till två månader före sista ansökningsdag under rubriken Lediga stipendier.

Återkommande datum är 31 januari, 31 mars och 31 oktober. Ytterligare tillfällen kan förekomma.

Apotekarsocietetens priser

För att stimulera till utveckling inom läkemedelsområdet delar föreningen ut priser för bland annat bästa doktorsavhandling inom olika områden, bästa patientinformation, bra kundbemötande med mera. Föreningens största vetenskapliga pris är Scheele Award som delas ut vartannat år och har en prissumma om 250 000 kronor.

Kontakt

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsociteten.se
Telefon: 08- 723 50 39

Maria Mårfält
Verksamhetschef
maria.marfalt@lakemedelsakademin.se
Telefon: 08- 723 50 44