Mallar för kliniska prövningar

Sektionen för kliniska studier arbetar alltsedan 2007 fortlöpande med GCP-begreppet och den byråkrati som följer i dess fotspår. Inte minst vad gäller formulär som hör den kliniska prövningen till finns en uppsjö av mallar i olika versioner, allteftersom företagen varierar. Här kan du ta del av generiska mallar för kliniska prövningar

Sektionen för kliniska studier har, tillsammans med Läkemedelsverket, tagit fram dessa generiska mallar för kliniska prövningar med läkemedel och medicintekniska produkter med bakgrund, instruktioner och referenser (svenska och engelska) i syfte att förenkla för kliniken, som ofta har att hantera ett antal olika mallar från olika företag rörande samma sak.

Alla mallar, instruktioner och referenser granskas och uppdateras regelbundet i samarbete med Läkemedelsverket, senast i december 2020.

Samtliga mallar är på engelska. De kan laddas ner och modifieras om nödvändigt.

 

Vid frågor kring mallarna, var vänlig kontakta Anna Christiansson

Anna Christiansson
Tel: Invalid phone number

Sektionen för Kliniska Studier

Dessa mallar är framtagna av Sektionen för kliniska studier. Klicka på knappen för att komma till sektionens sida!

 

Gå till sektionen