Sektioner

Sektionerna är specialistföreningar inom Apotekarsocieteten. Det finns idag 14 sektioner som tillsammans representerar de olika ämnesområden som ingår i läkemedelsutvecklingskedjan, från utveckling till användning. Varje sektion har egen styrelse och anordnar aktiviteter för medlemmar samt utbildningar/symposier i samarbete med vårt dotterbolag Läkemedelsakademin.

Porträtt Per Andrén

Varför tillhöra en sektion?

Att tillhöra en sektion inom Apotekarsocieteten är mycket värdefullt för de som arbetar inom apoteks-, läkemedelsbranschen och akademi. Nätverkandet är mycket viktigt! Genom att vara en del av en sektion inom Apotekarsocieteten kan man ta del av information, erfarenheter och kunskap inom sitt specifika område. Inte minst - det ger också ge möjlighet att träffa och nätverka med likasinnade yrkesverksamma och att delta i seminarier, workshops och andra evenemang som är relevanta för ens yrkesverksamhet.

Att tillhöra en sektion kan också vara en möjlighet att påverka utvecklingen inom sitt yrkesområde, genom att delta i diskussioner om nya riktlinjer, rön och trender, samt att vara med och utveckla verksamheten inom sektionen. Sektionsmedlemskapet ger också tillgång till Apotekarsocietetens övriga aktiviteter och medlemsförmåner, såsom tidskrifter, utbildningar och karriärrådgivning. Det kan också vara en styrka att vara med i en sektion när man söker jobb inom apoteks- och läkemedelsbranschen, då det visar på ett engagemang och en specialistkompetens inom ett visst område.

Bli medlem

Medlemmar i Apotekarsocieteten kan välja en eller flera sektioner att vara med i och få den senaste informationen om vad som händer i sektionen och vilka evenemang som de anordnar. Bli medlem idag och få den senaste informationen du också!

Bli medlem

Evenemang

Klicka här för att se vilka evenemang som sektionerna anordnar härnäst.

Evenemang

Sektionsdokument

Stadgar för sektioner