Stipendier för fort- och vidareutbildning

Ansökan kan ske under perioden 1 februari till 31 mars 2024.

Du ansöker genom att klicka på mitt stipendiekonto.

Mitt stipendiekonto

Stipendier att söka

Läs detta innan du söker

  • Om du söker stipendium för flera aktiviteter ska en ansökan göras för varje aktivitet och prioriteras av dig. Du kan skriva prioriteringsordning i motivationsfältet.
  • För inkomstbortfall används ett schablonbelopp på maximalt 60.000:-/ halvår. Utbetalning sker först när intyg om motsvarande tjänstledighet samt antagningsbesked skickats in till oss. Normalt beviljas stipendium för maximalt ett år i taget.
  • Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Om du inte redan är medlem kan du bli det här.
  • För kurser, temadagar och symposier från Läkemedelsakademin, se Läkemedelsakademins hemsida
  • Om utdelade stipendier inte kan användas för det ändamål du fått det för, ska du kontakta Apotekarsocieteten och stipendium som inte använts/kan användas ska återbetalas.
  • Att återrapportera användningen av stipendiet är viktigt och normalt en förutsättning för att få nya stipendier.
  • Stipendieansökan gäller för aktiviteter som tidigast startar 2024-06- 01

Kontakt

Kristina Jern

Verksamhetschef

kristina.jern@apotekarsocieteten.se