Farmaceutisk verksamhet

Ansökningsperioden är nu stängd.

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond utlyser stipendium för följande ändamål: Att främja farmacihistorisk forskning och utbildning, biblioteks- och museiverksamhet.

Ansökningsperioden är öppen mellan 1 februari till 31 mars varje år.

Ansökningar för detta ändamål ska ske på specifik blankett, se ansökningsformulär här.