Farmaceutisk verksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond utlyser stipendium för följande ändamål: Att främja farmacihistorisk forskning och utbildning, biblioteks- och museiverksamhet.

Du kan söka under perioden 1 februari till 31 mars 2024.

Ansökningar för detta ändamål ska ske på specifik blankett, se ansökningsformulär här.

Ifylld blankett skickas via mejl till Annika Lundvall.