Så här styrs föreningen

Apotekarsocietetens VD med styrelse. Från vänster: Lena Ring, Johanna Wikman, Andreas Rosenlund, Karin Meyer, Johanna Orraryd, Eva Adås, Kimiya Näslund, Mats Söderhäll. Saknas på bild: Bertil Abrahamsson, Christel Bergström och Per Nydert.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och väljs vid fullmäktigemöte, som hålls jämna år före maj månads utgång. Mandattiden är två år.

Styrelsen drar upp riktlinjer för hur medlemmarnas beslut ska verkställas, beställer underlag för att följa upp verksamheten och tar fram förslag till fullmäktige. Styrelsen tar ansvar för föreningens långsiktiga utveckling och utser vd.

Styrelsen består av

Johanna Wikman
Ordförande - Chefsapotekare Region Skåne
Andreas Rosenlund
Vice Ordförande - VD, Läkemedelshandlarna
Bertil Abrahamsson
Ledamot - Senior Principal Scientist, Astrazeneca
Eva Adås
Ledamot - Nordic head clinical operation, Johnson&Johnson Innovative Medicine
Christel Bergström
Ledamot - Professor vid Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet
Karin Meyer
Ledamot - VD, Center for Translational Research AB
Per Nydert
Ledamot
Kimiya Näslund
Ledamot - Kvalitetschef, Apotea.se
Johanna Orraryd
Ledamot - Samordnare, Socialstyrelsen
Mats Söderhäll
Ledamot - Verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset

Fullmäktige

Fullmäktige, Apotekarsocietetens högsta beslutande organ, väljs av medlemmarna. Styrelsen valdes på ordinarie fullmäktigemöte i maj 2024.

Valberedning

Sammankallande – Susanne Bronéus
Ledamot – Dania Timemy
Ledamot – Thony Björk
Ledamot – Torkel Gren
Ledamot – Erika Larsson

Revisorer

Auktoriserade revisorer

Ernst & Young AB

Verksamhetsrevisorer

Ordinarie – Robert Burman, Uppsala
Suppleant – Susanna Eklund, Stockholm

Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)

Ordförande – Lena Ring
Ledamot – Carl-Fredrik Högstedt
Ledamot – Hans Sievertsson
Ledamot – Pontus Torsell