Sjukvårdsfarmaci

Sjukvårdsfarmaci – i och nära vården

Verkar för dialog sjukvårdsfarmaci & klinisk farmaci

Föreningen för sjukvårdsfarmaci bildades 1940 och är sedan 1980 en sektion inom Apotekarsocieteten.

Sektionen för sjukvårdsfarmaci fungerar som expertorgan åt Apotekarsocieteten i vetenskapliga och yrkesmässiga frågor och bidrar med idéer till och utformningen av program för bland annat temadagar, nordiska och andra internationella kongresser samt lokala aktiviteter.

Vi verkar för dialog i alla typer av frågor som rör sjukvårdsfarmaci och klinisk farmaci. Vi deltar i internationella sammanhang bland annat genom aktivt deltagande i European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) verksamhet och nordiskt nätverk för klinisk farmaci.

Styrelsens sammansättning bäddar för en bred bas för omvärldsanalys och kontaktnät genom varierande kompetensområden, huvudmän/företag, bakgrund och geografi.

Sektionen verkar och bevakar inom skilda områden så som:

  • Europeiska nätverk, bl.a. EAHP
  • Remisser till myndigheter
  • Praktisk klinisk forskning
  • Kompetensförsörjning
  • Tillverkningsfrågor
  • Läkemedelsförsörjning och serialisering
  • Upphandlingar inom området

Styrelse

Matts Balgård
Ordförande
Maria Gustafsson
Ledamot
Anna Skrinning
Ledamot
Sari Frigård
Ledamot
Magnus Dahlander,
Ledamot
Karl-Johan Lindner
Ledamot
Salumeh Bastami
Ledamot
Shelly Nguyen
Ledamot

Valberedning

Sammankallande – Parvaneh Aghazari, Uppsala universitet

Ledamot – Zahra Shah-Shahid

Ledamot –  Kaveh Teimori

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem