Farmakognosi

För ökad kunskap om naturprodukter i forskning, läkemedel och livsmedel.

 

Belyser tvärvetenskapliga aspekter

Sektionen för farmakognosi vill öka kunskapen och sprida information om naturprodukter med användning som: läkemedel eller vid framställning av läkemedel, naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, funktionell föda, produkter i gränslandet mellan livsmedel och läkemedel, samt kosttillskott.

Vi verkar för att belysa tvärvetenskapliga aspekter som bland annat innefattar kemi, farmakologi, och botanik.

Styrelse

Ulf Göransson
Ordförande
Sonny Larsson
Ledamot
Erik Jacobsson
Ledamot
Nils-Otto Ahnfelt
Ledamot
Håkan Andersson
Ledamot
Luke Robertson
Ledamot
Sofia Johansson
Ledamot

Valberedning

Sammankallande – Lars Bohlin, Uppsala Universitet
Ledamot – Erika Svedlund, Läkemedelsverket
Ledamot – Robert Burman, Läkemedelsverket

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem