Läkemedelskemi

Sektionen vänder sig till alla intresserade av frågor kring design, syntes och framtagande av nya läkemedelssubstanser

Sektionen för Läkemedelskemi bildades 1972.

Priser

Vartannat år delar sektionen ut ”Läkemedelskemiska priset”, en hedersutmärkelse till personer som gjort betydelsefulla insatser inom området Läkemedelskemi.

Läs mer om tidigare pristagare till Läkemedelskemiska priset

Styrelse

Anders Karlén
Sektionen Läkemedelskemi, ordförande
Lena E Ripa
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot
Annika Jenmalm
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot
Anna-Lena Gustavsson
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot
Carl-Magnus Andersson
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot
Peter Sjö
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot
Katarina Färnegårdh
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot
Ulf Nilsson
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot
Anna Linusson
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Styrbjörn Byström, Biovitrum

Ledamot – Mikael Elofsson, Umeå Universitet

Ledamot – Luke Odell, Uppsala Universitet

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem