Läkemedelskemi

Sektionen vänder sig till alla intresserade av frågor kring design, syntes och framtagande av nya läkemedelssubstanser

 

Välkommen till Sektionen för Läkemedelskemi som bildades 1972.

Priser

Vartannat år delar sektionen ut ”Läkemedelskemiska priset”, en hedersutmärkelse till personer som gjort betydelsefulla insatser inom området Läkemedelskemi.

 

Läs mer om det Läkemedelskemiska priset

Styrelse

Anders Karlén
Ordförande
Lena E Ripa
Ledamot
Annika Jenmalm
Ledamot
Anna-Lena Gustavsson
Ledamot
Carl-Magnus Andersson
Ledamot
Peter Sjö
Ledamot
Katarina Färnegårdh
Ledamot
Ulf Nilsson
Ledamot
Anna Linusson
Sektionen Läkemedelskemi, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Styrbjörn Byström, Biovitrum

Ledamot – Mikael Elofsson, Umeå Universitet

Ledamot – Luke Odell, Uppsala Universitet

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem