Det senaste från våra vetenskapliga möten

Apotekarsocieteten förmedlar aktuell kunskap inom läkemedels- och medicinteknikområdet genom vetenskapliga aktiviteter inom exempelvis precisionsmedicin, biologiska läkemedel, digitalisering/e-hälsa, proteomi , kombinationsbehandling, hälso- och vårddata samt läkemedelsanvändning.

Många av dessa möten anornas av våra sektioner men även i samarbete med externa samarbetspartners. Här kan du läsa rapporter från utvalda möten.