Öppenvårdsfarmaci

Välkommen till sektionen för öppenvårdsfarmaci!

För bättre läkemedelsanvändning

Vi verkar för kompetens och professionalism i din farmaceutiska yrkesroll.

Vi arbetar för att varje möte i öppenvården ska hålla hög kvalitet och säkerhet. Mötet ska präglas av samsyn för att uppnå optimal läkemedelsanvändning.

Vi arbetar även för att skapa en mötesplats där olika professioner kan samverka med patientens bästa i fokus.

Styrelse

Joachim Swedenborg
Ordförande
Johanna Sjögren
Ledamot
Martin Svahn
Ledamot
David Berglund
Ledamot
Liselott Lövdahl
Ledamot
Lisa Ekstrand
Ledamot
Sara Abdullah
Ledamot
Srebrenka Dobric
Ledamot

Valberedning

Sammankallande – Paulo Mukooza

Ledamot – Andy Wallman

Ledamot – Anna Montgomery

 

Priset för bästa kundinsats på apotek

Med priset vill Sektionen för öppenvårdsfarmaci uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. Priset delades ut första gången 2014 och är från och med 2019 ett pris med en prissumma om 15 000 kronor.

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem