Läkemedel för djur

Sektionen Läkemedel för djur är för närvarande vilande!

Läkemedel för djur är för närvarande vilande!

Om du är intresserad av att återuppta sektionens arbete och ingå i deras styrelse är du välkommen att höra av dig till: Annika Lundvall eller Kristina Jern

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion Läkemedel för djur

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910