Analytical Chemistry in Drug Product Development – Characterization and Quality Control 2024

Hej Anders Karlsson, en av initiativtagarna till symposiet!

Anders Karlsson

Hur står sig forskningen i Sverige inom ”Analytical Chemistry in Drug Product Development – Characterization and Quality Control” och varför är det så viktig forskning?

Analytisk kemi är en mycket bred disciplin med en mängd olika tekniker för att karaktärisera och kvalitets granska läkemedel som skall ges till djur/människa. Inom ett flertal av teknikerna bedrivs forskning av hög kvalité. Läkemedelsindustrin står nu inför en ”step change” beträffande kvalitets säkring av läkemedel. Forskning inom befintliga tekniker såsom kromatografi med tillhörande detektion samt nya tekniker som möjliggör ”Real Time Release Testing (RTRT) kommer att behövas i framtiden.

Än så länge är kromatografi den viktigaste tekniken men andra tekniker kopplade till ”Process Analytisk Teknologi” behöver utvecklas likaså olika karakteriserings tekniker som säkerställer kvalitén på ingående råvaror.

Vilka var höjdpunkterna under symposiet?

Upplägget av tema dagen innehöll en hel del intressanta föreläsningar. Framförallt var det bredden på deltagande föreläsare som gjorde dagen. En bra blandning av forskning, kvalitets kontroll och regulatoriska föreläsningar gav deltagarna en holistisk syn av den roll analytiska kemin spelar inom läkemedelsområdet.

Hur förklarar man på ett enkelt sätt varför analytisk kemi viktig under hela läkemedelskedjan?

Den roll analytiska kemin spelar inom läkemedelsområdet är bred. Mättekniker behövs för att karaktärisera ingående råvaror, aktiv substans och excipienter. Detta för att bygga en adekvat kontroll strategi för att säkerställa kvalitén på det man ger till djur och människor. Analysmetoder som bygger på kromatografiska tekniker spelar en essentiell roll då det gäller att säkerställa kvalitén på kommersiella läkemedels batcher.

Vad är poängen med att tillhöra en sektion inom Apotekarsocieteten?

Har man ett gediget intresse/kompetens av ett område tex läkemedelsanalys kan man genom deltagande i en sektion göra skillnad för personer som verkar inom detta område. Detta gör sektionen genom att ”brainstorma” fram idéer om olika temadagar som täcker det aktuella området. En annan mycket positivt aspekt är att man får tillhöra en grupp som har ett i grunden gemensamt intresse.

Kommer det någon uppföljning på detta symposium?

Flera av deltagarna kom under och efter dagen fram till mig som ”chairman” och undrade om detta skulle bli ett återkommande evenemang. Inget är dock ännu diskuterat eller beslutat i sektionen.