Priser för att främja forskning och utveckling

Apotekarsocieteten delar ut priser för att främja forskning och utveckling på läkemedelsområdet. Vi delar ut flertalet vetenskapliga priser, av vilka Scheelepriset, som delas ut vartannat år till framstående forskare inom läkemedelsområdet, är störst.

Föreningen belönar också insatser som syftar till att förbättra läkemedelsanvändning och stärka patientnyttan.

Läkemedelskemiska priset

Delas ut av sektionen för läkemedelskemi till person som gjort betydelsefulla insatser inom det läkemedelskemiska området.

Läkemedelskemiska priset

Pris för bästa avhandling

Pris för bästa avhandling delas ut vartannat år för att lyfta yngre forskare och deras insatser inom läkemedelsutveckling inom de vetenskapliga forskningsfälten

 

Förbättra läkemedelsanvändning

Pris för Bästa kundinsats på apotek går pristagare vars farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta

Bästa kundinsats

 

Priset för Bästa patientinformation belönar stödjande åtgärder som görs höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort.

Bästa patientinformation

Rune Lönngrens pris

Går till personer som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del.

Rune Lönngrens pris

Gunnar Källrotsstipendiet

Delas ut av stiftelsen IF stiftelse för farmaceutisk forskning. 

Gunnar Källrots stipendium