Remissvar

Apotekarsocieteten är remissinstans inom läkemedelsområdet och besvarar remisser från departement, myndigheter med flera. Detta är ett viktigt sätt att påverka utvecklingen inom läkemedelsområdet.

Förutom att besvara remisser arbetar vi även direkt mot myndigheter och departement i vårt opinionsarbete. Läs mer om vårt arbete på sidan Frågor vi driver.

Här hittar du remissvar från 2024. Tidigare besvarade remisser kan du läsa genom att gå till sidan för tidigare besvarade remisser.

Pågående

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter 3.1.1-2024-042268 (pdf)

Promemorian Hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning – förslag till ett reviderat ALF-avtal (pdf)

 

Besvarade remisser under 2024

Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek
Apotekarsocietetens remissvar (pdf) 

Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2024-XX) om handel med vissa receptfria läkemedel

Apotekarsocietetens remissvar (pdf)

 

 

Kontakt

Teresa Matérn

Kommunikationschef

Telefon: 07- 072 618 57

teresa.matern@apotekarsocieteten.se