Frågor vi driver & policyprogram

Engagemang, lust, kompetens – tre ord som beskriver Apotekarsocieteten väl. Med ungefär 4 000 medlemmar verksamma i 11 geografiska kretsar och 14 ämnesfokuserade sektioner har vi både mängden, bredden och spetsen för att göra skillnad inom svensk life science. I vår opinionsbildning arbetar vi själva eller tillsammans med andra för att verka för att Sverige ska ha en fortsatt roll i den globala utvecklingen av läkemedel och för en ökad samverkan mellan professioner för en bra användning av läkemedel i hela vårdkedjan. Som en del i detta svarar vi varje år på remisser från myndigheter och departement.

Föreningens vision

Ett samhälle där läkemedel utvecklas, tillgängliggörs och används på bästa sätt

För en fortsatt gynnsam utveckling av detta anser Apotekarsocieteten att insatser inom följande fyra områden är viktiga:

  • Forskning och utveckling
  • Tillverkning och handel
  • Användning
  • Utbildning och kompetensutveckling

Vi utvecklar dessa områden i vårt policyprogram.