Opinion

Vi anser att läkemedel ska ses som en resurs och användas och utvecklas för ett för individ och samhälle optimalt sätt. Våra medlemmar har enats om insatser som är viktiga för att uppnå detta.

En bra utveckling och användning av läkemedel

I vår opinionsbildning arbetar vi själva eller tillsammans med andra för att verka för att Sverige ska ha en fortsatt roll i den globala utvecklingen av läkemedel och för en ökad samverkan mellan professioner för en bra användning av läkemedel i hela vårdkedjan. Som en del i detta svarar vi varje år på remisser från myndigheter och departement.

Här kan du hitta frågor vi driver samt senaste besvarade remisser och tidigare besvarade remisser.