Regulatory Affairs

Välkomna till oss för att utveckla ditt nätverk och din kompetens inom Regulatory Affairs. Hos oss kan du inspireras och hålla dig aktuell inom området.

Regulatory Affairs är kunskap om och tillämpning av regelverket kring läkemedel och närstående produkter i ett nationellt och globalt perspektiv. Sektionen bildades 1992 och har medlemmar som är representerande industri, apotek, myndigheter och akademin.

Sektionen arbetar med:

Nätverksbyggande
Erbjuda intressanta nätverksträffar där möjlighet ges att knyta värdefulla kontakter. Regionala nätverksaktiviteter och temakvällar ordnas i Stockholm, Skåne, Uppsala och Göteborg och det finns ett eget nätverk för småbolag.

Kompetensutveckling
Erbjuda ett brett kursutbud av hög kvalitet, anpassat för olika nivåer. Deltagarna ges ökad kunskap om Regulatory Affairs och stärks i sin yrkesroll.

Väcka intresse och sprida kunskap
Öka intresset för Regulatory Affairs och synliggöra behovet av denna kompetens. Belysa gällande regelverk och bevaka förändringar i omvärlden.

Styrelse/förtroendevalda

Alexandra Palmqvist
Ordförande
Marianne Andersson
Ledamot
Eva Ågren
Ledamot
Ifeoma Asiegbu
Ledamot
Helena Björkman
Ledamot
Eva Lilienberg
Ledamot
Henrik Fant
Ledamot
Björn Carlsson
Ledamot

Valberedning

Sammankallande – Linda Briones Rosenquist, Scientific Solutions
Ledamot – Heléne Blid Söderlund, GSK Consumer Healthcare
Ledamot –  Lisa Lindholm, Ipsen AB

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem