GaBi-priset

Pris för bästa doktorsavhandling

För att uppmärksamma forskning kopplat till läkemedelsformulering/drug delivery och biofarmaci har Sektionen för läkemedelsformulering inom Apotekarsocieteten instiftat ett pris till årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet. Priset delas ut vartannat år. Prissumman är på 15 000 kr.

Styrelsen för Sektionen för läkemedelsformulering inom Apotekarsocieteten beslutar vilken avhandling som ska tilldelas priset. Vid bedömningen beaktas särskilt följande punkter: projektidé, självständighet, nytänkande, vetenskaplig kvalitet, avhandlingens applicerbarhet och vetenskapliga betydelse, samarbete med andra forskargrupper och förmågan att förmedla vetenskap och resultat i sammanfattningen (”kappan”).

GaBi-priset utlysning 2024

GaBi-award announcement 2024

Tidigare pristagare

2022: Caroline Alvebratt – Advanced methods for evaluation of the performance of complex drug delivery systems

2020: David Dahlgren – Biopharmaceutical aspects of intestinal drug absorption: Regional permeability and absorption-modifying excipients

2016: Shalini Singh – Amphiphilic Peptide Interactions with Complex Biological Membranes: Effect of peptide properties on antimicrobial and anti-inflammatory effects

2014: Jonas Fagerberg – Experimental and Computational Predictions of Drug Solubility in Human Gastrointestinal Fluids

2012: Foad Mahmoodi – Compression Mechanics of Powders and Granular Materials Probed by Force Distributions and a Micromechanically Based Compaction Equation

Kontakt

Sofia Mattsson

Ordförande

sofia.mattson@apotekarsocieteten.se