Läkemedelsinformation

Sektionen för läkemedelsinformation är till för dig som arbetar med eller är intresserad av läkemedelsinformation.

Öka kunskap hos profession och allmänhet

Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation är den enda ideella sammanslutningen i Sverige som samlar företrädare för apoteksbranschen, hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, akademien, myndighetssverige och kommunikationsspecialister – för att göra Sverige kunnigare om läkemedel, med hjälp av interaktiva aktiviteter, seminarier, podd och ett pris för bästa patientinformation.

Vi har medlemmar från hela landet som bl a representerar apotekbranschen, läkemedelsindustrin, myndigheter, sjukvården, patientorganisationer, universitet och högskolor samt media.

Vi vill, genom att sprida kunskap, föra dialog och öppna upp för diskussioner kring läkemedelsinformation sätt påverka och öka kunskapen hos allmänhet och profession. Det gör vi genom samverkan mellan olika kompetenser, med det gemensamma intresset – läkemedel.

Vi är mycket stolta över att vara den sektion som delar ut priset för Bästa patientinformation.

Dessutom står vi bakom läkemedelspodden, där vi berättar mer om priset och annat som vi tycker är viktigt. Följ gärna!

Håll dig uppdaterad om vad som kommer genom att titta i kalendern.
Är du intresserad av hur vi på olika sätt kan uppnå den bästa läkemedelsinformationen för patienten – mycket välkommen till vår sektion!

Styrelse

Kia Rönngard
Ordförande
Görel Skogsmo
Ledamot
Elin Karlsson
Ledamot
Sol Skärdin
Ledamot
Yllka Rama
Ledamot
Anne Carlsson
Ledamot
Elin Eliasson
Ledamot std.repr.
Jakob Rasch
Ledamot

Valberedning

Sammankallande, ledamot – Frederik Pedersen

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem