Bästa patientinformation

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2021.

Apotekarsocieteten, via Sektionen för Läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner, delar ut Priset för Bästa Patientinformation, ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

Vad är målet med Priset för Bästa patientinformation?

Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. Genom att delge goda exempel och berättelser vill vi bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning med en förbättrad läkemedelsbehandling som följd.

Målet är också att sprida de goda exemplen inte bara via ett pris utan också att intervjua och sprida informationen via bl a Läkemedelspodden.

Vilka bidrag kan tävla?
Både leverantör och vårdgivare som ger läkemedelsinformation, eller patientorganisation och användare som får läkemedelsinformation kan nominera en informationsaktivitet. Det kan vara skriftlig, tryckt, digital, film, podd, eller muntlig information som har bidragit till ökad förståelse, kunskap och insikt om ett läkemedel eller sjukdom. Det kan vara en helhet med olika aktiviteter eller en enskild aktivitet.

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:
• Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
• Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
• Kunskapsbyggande
• Uppdatering över tid
• Effekt och resultat
• Design och innehåll
• Helhetsintryck

När presenteras de nominerade bidragen och när presenteras vinnaren?
Den 1 oktober presenteras de nominerade bidragen och den 25 oktober presenteras vinnaren på Apotekarsocietetens hemsida.

Priset kommer i år att delas ut i november 2021 på sektionens kvällsaktivitet i Apotekarsocietetens lokaler ”Hur vill patienter få information och vilken typ av information vill de ha för bästa följsamhet”. Datum och tid meddelas senare.

Vad består vinsten av?
Vinnaren får ett inramat diplom samt möjlighet att presentera sitt vinnande bidrag vid en gästföreläsning på Apotekarsocieteten. Vinnaren får även hedersuppdraget att delta i juryn för att utse 2022 års vinnare. Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.

Juryn som kommer bedöma de inskickade bidragen består av:

  • Gabriella Brunlid, Biogen, årets hedersjurymedlem, 2020 års vinnare
  • Lars Dagerholt – Strategisk kommunikation, Läkemedelsverket
  • Karin BåtelssonOrdförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordf. i Läkarförbundet
  • Sara Riggare – Spetspatient
  • Görel Skogsmo – Styrelserepresentant Sektionen för Läkemedelsinformation

Nomineringsperiod

Bidrag skickas in till kia@ronngard.se 0708 87 75 50

Sista dag för att skicka in ett bidrag är 25 september 2021.

Hur ska ett bidrag presenteras?

Bidraget ska presenteras på en A4-sida som kompletteras med själva caset man tävlar med.

Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Priset i sin nya form delades ut första gången 2017.

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Bästa patientinformation från 2016

2020. Biogen för togetherinsma.se

2019. ALK Nordic för allergivaccination.se

2018. Apoteket AB och MSD för projektet ”Hälsoaktiv”

2017. Bristol-Myers Squibb och Pfizer för deras patientstödprogram ”Eliquis – Information och stöd genom hela patientresan”

2016. Ingen utdelning. Priset omarbetas till Bästa patientinformation med första utlysningen 2017.

Bästa bipacksedlar 2006-2015

2015. Moventig tabletter, AstraZeneca

2014. Fluenz nässpray, AstraZeneca

2013.  Sativex, Almirall

2012. 90 bipacksedalr inom området antidepressiva medel (N06A) granskades. Vinnare: Remeron oral lösning, MSD

2011. Ingen utdelning

2010. 225 bipacksedlar inom området hjärta – kretslopp Vinnare: Trandate, GlaxoSmithKline

2009. 148 bipacksedlar för antiinflammatoriska och antireumatiska medel (M01A) samt analgetika (N02A, N02B) granskades. Vinnare: Palladon, Mundipharma AB.

2008. 136 bipacksedlar för receptfria läkemedel granskades. Vinnare: Loratadin Sandoz, Sandoz.

2007. 65 bipacksedlar för livsstilsläkemedel (ATC-grupperna A8, A10B samt C10) granskades. Vinnare: Crestor, AstraZeneca.

2006. 100 bipacksedlar för antibakteriella läkemedel granskades.  Vinnare: TOBI, 300 mg/5ml lösning för nebulisator; Swedish Orphan.

Kontakt

Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation är en utveckling av priset Bästa bipacksedel som delades ut 2006-2015.