Bästa patientinformation

Efter tio år med pris för Bästa bipacksedel tog Apotekarsocieteten ett steg framåt och utvecklade 2016 detta till pris för ”Bästa patientinformation”.  Avsikten med omarbetningen var att synliggöra inte bara bipacksedeln utan även andra stödjande åtgärder som till exempel digitala lösningar i form av appar, webbsajter mm som görs för att stärka patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling – och uppnå god effekt och säkerhet. Exempel på bidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbsajter som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

Priset i sin nya form delades ut första gången 2017.

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Bästa patientinformation 2016-2019

Bästa bipacksedlar 2006-2015

2019. ALK Nordic för allergivaccination.se

2018. Apoteket AB och MSD för projektet ”Hälsoaktiv”

2017. Bristol-Myers Squibb och Pfizer för deras patientstödprogram ”Eliquis – Information och stöd genom hela patientresan”

2016. Ingen utdelning. Priset omarbetas till Bästa patientinformation med första utlysningen 2017.

2015. Moventig tabletter, AstraZeneca

2014. Fluenz nässpray, AstraZeneca

2013.  Sativex, Almirall

2012. 90 bipacksedalr inom området antidepressiva medel (N06A) granskades. Vinnare: Remeron oral lösning, MSD

2011. Ingen utdelning

2010. 225 bipacksedlar inom området hjärta – kretslopp Vinnare: Trandate, GlaxoSmithKline

2009. 148 bipacksedlar för antiinflammatoriska och antireumatiska medel (M01A) samt analgetika (N02A, N02B) granskades. Vinnare: Palladon, Mundipharma AB.

2008. 136 bipacksedlar för receptfria läkemedel granskades. Vinnare: Loratadin Sandoz, Sandoz.

2007. 65 bipacksedlar för livsstilsläkemedel (ATC-grupperna A8, A10B samt C10) granskades. Vinnare: Crestor, AstraZeneca.

2006. 100 bipacksedlar för antibakteriella läkemedel granskades.  Vinnare: TOBI, 300 mg/5ml lösning för nebulisator; Swedish Orphan.

Kontakt

Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation är en utveckling av priset Bästa bipacksedel som delades ut 2006-2015.