Bästa patientinformation

Apotekarsocieteten delar ut priset för Bästa patientinformation, ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

Vilka bidrag kan tävla?
Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:
• Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
• Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
• Kunskapsbyggande
• Uppdatering över tid
• Effekt och resultat
• Design och innehåll
• Helhetsintryck

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden kommer att starta i maj då vi det kommer mer information kring priset 2021. Då är ni välkomna att nominera bidrag.

Priset i sin nya form delades ut första gången 2017.

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Bästa patientinformation 2016-2019

Bästa bipacksedlar 2006-2015

2020. Biogenidec för togetherinsma.se

2019. ALK Nordic för allergivaccination.se

2018. Apoteket AB och MSD för projektet ”Hälsoaktiv”

2017. Bristol-Myers Squibb och Pfizer för deras patientstödprogram ”Eliquis – Information och stöd genom hela patientresan”

2016. Ingen utdelning. Priset omarbetas till Bästa patientinformation med första utlysningen 2017.

2015. Moventig tabletter, AstraZeneca

2014. Fluenz nässpray, AstraZeneca

2013.  Sativex, Almirall

2012. 90 bipacksedalr inom området antidepressiva medel (N06A) granskades. Vinnare: Remeron oral lösning, MSD

2011. Ingen utdelning

2010. 225 bipacksedlar inom området hjärta – kretslopp Vinnare: Trandate, GlaxoSmithKline

2009. 148 bipacksedlar för antiinflammatoriska och antireumatiska medel (M01A) samt analgetika (N02A, N02B) granskades. Vinnare: Palladon, Mundipharma AB.

2008. 136 bipacksedlar för receptfria läkemedel granskades. Vinnare: Loratadin Sandoz, Sandoz.

2007. 65 bipacksedlar för livsstilsläkemedel (ATC-grupperna A8, A10B samt C10) granskades. Vinnare: Crestor, AstraZeneca.

2006. 100 bipacksedlar för antibakteriella läkemedel granskades.  Vinnare: TOBI, 300 mg/5ml lösning för nebulisator; Swedish Orphan.

Kontakt

Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation är en utveckling av priset Bästa bipacksedel som delades ut 2006-2015.