Gävleborgs-Dala krets

Gävleborgs-Dala krets är en av Apotekarsocietetens elva kretsar.

Evenemang på närort!

Kretsens styrelse arrangerar föreläsningar, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter för medlemmar och andra yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Aktiviteterna är mestadels gratis för medlemmarna.

Bli medlem i kretsen där du bor så får du mer information om lokala aktiviteter samt blir delaktig i ett nätverk av olika kompetenser inom läkemedelsområdet och kan vara med och påverka utvecklingen.

Styrelse

Susanne Brounéus
Gävleborgs-Dala krets, ordförande
Anna Tjusth-Gammer
Gävleborgs-Dala krets, ledamot
Marika Callmar
Gävleborgs-Dala krets, ledamot
Anna Lindblad
Gävleborgs-Dala krets, ledamot
Shadi Hagigi
Gävleborgs-Dala krets, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Ann-Sofie Nygårds
Ledamot – Tobias Westin
Ledamot – Hans Elg

Vill du engagera dig i kretsen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i kretsens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Evenemang

Kretsen anordnar varje år flera evenemang som är kopplade till vår verksamhet. Här kan du klicka dig vidare till alla kommande event som kretsen kommer anordna.

Se kretsens evenemang