Medicinteknik

Vi höjer kompetensen inom det medicintekniska området

Arbetar tvärprofessionellt

Sektionens syfte är att främja utvecklingen och höja kompetensen inom det medicintekniska området och vara en mötesplats för företag, myndigheter, vård och enskilda personer med professionellt intresse för medicinteknik.

Sektionen inrättades under fullmäktigemötet 2016 som Apotekarsocietetens expertorgan inom medicinteknik med syfte att vara en oberoende sektion och sektionsgränsöverskridande forum för personer verksamma inom området.

Sektionen verkar som ett sammanhållande organ för Apotekarsocietetens aktiviteter inom området medicinteknik. Sektionen ska arbeta tvärprofessionellt med övriga berörda sektioner/ämnesområden.

Styrelse

Micael Johansson
Ordförande Sektionen Medicinteknik
Peter Landvall
Sektionen Medicinteknik, ledamot
Ann-Catrin Pettersson Olmås
Sektionen Medicinteknik, ledamot
Peter Löwendahl
Sektionen Medicinteknik, ledamot
Erik Mårtensson Djäken
Sektionen Medicinteknik, ledamot
Patrik Hidefjäll
Sektionen Medicinteknik, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Patrik Hidefjäll

Ledamot – Wing Cheng

Ledamot – Sven Burman

 

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem