Vetenskap och forskning

Läkemedelsforskning omfattar ett brett spann av områden från tidig forskning till läkemedel i användning. En transformation pågår, som många andra kunskaps och forskningsintensiva områden, med bland annat biologiska läkemedel, AI, digitalisering samt hälso-vårddata och precision medicine. Detta skapar nya förutsättningar och ritar om spelplanen för många aktörer. Apotekarsocieteten förmedlar kunskap om och fungerar som en mötesplats för diskussioner om dessa trender och arbetssätt. Apotekarsocieteten stöttar forskning på olika sätt, i många fall i samarbete med andra organisationer.

Flertalet av Apotekarsocietetens sektioner bidrar till vetenskapliga konferenser/symposier inom hela läkemedelsområdet varav en del är återkommande och andra engångssymposier.  Vissa evenemang är riktade till yngre forskare. Genom Apotekarsocietetens stipendieverksamhet får den gruppen också särskilt stöd.

Utveckling av många nya innovativa läkemedel, exempelvis inom cancerområdet och mot sällsynta sjukdomar, leder till nya utmaningar inom läkemedelsområdet och vikten av internationell samverkan är stor. Apotekarsocieteten är därför medlem i flera större internationella medlemsorganisationer där våra medlemmar aktivt påverkar programinnehåll.

Apotekarsocieteten anordnar också flertalet internationella konferenser inom läkemedelsområdet och sammanför forskare välden över.

Vetenskapliga samarbeten

 

Apotekarsocieteten ingår i Forska!Sveriges projekt Agenda för hälsa och välstånd.

 

 

Cancer Moonshot

Apotekarsocieteten stödjer Cancer Moonshot, värdens största cancerprojekt. Lunds universitet är Sveriges representant i detta internationella samarbetsprojekt. Varje år arrangeras en konferens inom proteomics. Swedish Proteomic Society (SPS) är en del av Apotekarsocieteten.

 

Rundabordssamtal ACTION Sweden

Sverige kan bli bättre på att utföra företagssponsrade kliniska prövningar om akuta infektioner. Det är bakgrunden till en serie rundabordssamtal som ACTION Sweden och Apotekarsocieteten anordnar. Syftet är att hitta samarbetsformer för akademi, offentliga aktörer och industri för att stärka svensk Life sciences konkurrenskraft. Första samtalet skedde den 20 nov 2023 och nästa samtal kommer inträffa 6 maj 2024.

 

Kvalitetsregister för forskning

Ett årligt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.

Vinnovasamarbeten

Apotekarsocietetens är parter inom Vinnovaprojekten.

ATMP 2030 är en Vinnova finansierad miljö där Apotekarsocieteten är en av många aktörer. 2030 är visionen att Sverige skall vara världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier för att bota patienter. Avancerade terapiläkemedel, det vill säga genterapi-, cellterapi- eller vävnadstekniska produkter, förväntas i kombination med diagnostik baserat på genomics och andra -omics revolutionera framtidens sjukvård genom att erbjuda effektiva behandlingar och i vissa fall bot för många svåra sjukdomar.

PLATINEA 2.0, PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika. För att medverka till optimerad användning av befintliga antibiotika samt säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare
Kontakta Lisa Bandholtz:

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Vetenskapliga rådet

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd verkar för att synliggöra framtidens forskning inom läkemedelsområdet och för att öka kunskapen om nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

 

Läs mer

Forsknings- och innovationsproposition 2024

Se Apotekarsocietetens inspel