Sydöstra kretsen

Sydöstra kretsen – breddar ditt lokala nätverk och stärker din kompetens i läkemedelsfrågor.

Evenemang på närort!

Sydöstra kretsen är en av Apotekarsocietetens elva kretsar (lokalföreningar).

Kretsens styrelse arrangerar föreläsningar, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter för medlemmar och andra yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Aktiviteterna är mestadels gratis för medlemmarna.

Bli medlem i kretsen där du bor så får du mer information om lokala aktiviteter samt blir delaktig i ett nätverk av olika kompetenser inom läkemedelsområdet och kan vara med och påverka utvecklingen.

Styrelse

Olivia Frånberg
Sydöstra kretsen, ordförande
Tobias Damgaard
Sydöstra kretsen, ledamot
Björn Karpestam
Sydöstra kretsen, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Margareta Munge
Ledamot – Vakant

Vill du engagera dig i kretsen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i kretsens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Evenemang

Kretsen anordnar varje år flera evenemang som är kopplade till vår verksamhet. Här kan du klicka dig vidare till alla kommande event som kretsen kommer anordna.

Se kretsens evenemang