Stiftelser & stipendiekommittéer

Apotekarsocietetens stipendiekommitté för forskning och vetenskap

Ordförande:
Sofia Mattsson, Umeå universitet

Ledamöter
Ulrika Gillespie, Uppsala universitet
Mikael Hedeland, Uppsala universitet
Erika Roman, SLU
Peter Sjö, Drugs for Neglected Diseases initiative
Björn Wettermark, Uppsala universitet

Apotekarsocietetens stipendiekommitte för fort- och vidareutbildning

Ordförande:
Sofia Kälvemark Sporrong, Uppsala universitet

Ledamöter:
Eva Adås, Janssen Sverige
Matts Balgård, Akademiska sjukhuset
Pia Frisk, TLV
Andreas Rosenlund, konsult
Inger Näsman, konsult
Louise Skalin, Apoteket AB

IFs stiftelse för farmaceutisk forskning

Ordförande:
Ulrika Simonsson, Uppsala universitet

Ledamöter:
Helena Nicklasson, Ferling
Mikael Elofsson, Umeå universitet
Helena Nicklasson, Ferring
Brita Sjöström, Läkemedelsverket

Suppleanter:
Pär Matsson, Uppsala universitet
Göran Alderborn, Uppsala universitet

Apotekarsocietetens kommitté för Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond

Ordförande:
Johanna Wikman

Ledamöter:
Johan Wennerberg
Pär Skoglund Finquist
Elisabeth Ernerot

Apotekarsocietetens kommitté för understöd

Ordförande:
Björn Lindeke

Ledamöter:
Thony Björk
Alice Hörnell
Inger Sandahl