4th Swedish Medicinal Chemistry Symposium 2024

Hej Peter Sjö, en av initiativtagarna till symposiet!

Peter Sjö

Vad var programmets fokus under årets konferens?

Vi stävar efter att ge en så bred bild av svensk läkemedelsforskning som möjlig därför är det svårt att . Det pågår mycket intressant forskning inom akademi, biotech och farmabolag och vi där vår uppgift är att presentera delar av detta för att inspirera till diskussion och, viktigast av allt, skapa nya kontaktytor för forskare från olika delar av landet aktiva inom området.

Vilka var höjdpunkterna under symposiet?

Nytt för i år var att vi hade presentatörer från Danmark väldigt kul att få ta del av delar av det som pågår där. Personligen tycker jag att det var väldigt intressant att lära mig mer om uppbyggnaden av FragMax vid MaxLab IV i Lund, en fantastisk resurs för Sveriges läkemedels forskare där jag tror att vi förvänta oss mycket spännande resultat under de kommande åren.

Vad är poängen med att tillhöra en sektion inom Apotekarsocieteten?

Apotekarsocieteten spelar en viktig roll för det svenska läkemedelsområdet från forskning till apotek, både som opinionsbildare men även som en sammanhållande kraft för många ganska vitt åtskilda discipliner som verkar för att patienter skall få tillgång till bättre läkemedel.

 

Hur har symposiet utvecklats över tid, detta är 4 gången detta möte körs sedan starten 2017?

 

En fantastisk utveckling, vi har sedan starten sett ett ökande antal deltagare och fler som återkommer år från år. En serie av mycket intressanta föredrag, en växande postersession. Jag tror också att vi lyckats med vår ambition att skapa en mötesplats för forskare från hela landet aktiva inom läkemedelskemiområdet.