Hedersledamöter

Apotekarsocieteten kan till hedersledamot kalla den som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom läkemedelsområdet eller för föreningens bästa. Beslut om kallande av hedersledamot fattas av föreningens högsta beslutande organ fullmäktige med minst fyra femtedels majoritet.

Hedersledamöter i Apotekarsocieteten:

Anne Hiselius
Björn Lindeke
Bo Holmberg
Bo Ohlson
Brita Wedel
Carin Svensson
Carola Lemne
Conny Bogentoft
Gunnel Wallin
György Marko-Varga
Hans Sievertsson
Ingegerd Agenäs
Ingvar Sjöholm
Kristina Luthman
Leif H. Eklund
Lena Tönnervik
Margareta Hammarlund-Udenaes
Richard Bergström