Öka kunskapen och förhindra resistens

Inom Sektionen läkemedel för djur arbetar vi ständigt med att öka kompetensen kring djurläkemedel, både vad gäller receptbelagda och receptfria läkemedel. En målgrupp är farmaceuter på apotek som i sin grundutbildning i stort sett saknar utbildning om läkemedel för djur.

Området avmaskning är en stor och viktig del, där många avmaskningsmedel för hund och katt fortfarande är receptfria, vilket innebär att rådgivningen huvudsakligen sker i egenvården. Vi ser dessvärre att resistensutvecklingen mot antihelmintika (avmaskningsmedel) ökar. Det har bland annat lett till att samtliga avmaskningsmedel för häst receptbelagts för några år sedan. En liknande utveckling är på väg även för hund och katt, eftersom många avmaskar för ofta och med läkemedel som har alltför bred effekt och som även innehåller antibiotika. Inom Sektionen läkemedel för djur tycker vi att det är viktigt att alla får mer kunskap på detta område för att kunna ge bättre rådgivning och bidra till att förhindra resistens.

Filmerna är framtagna i samarbete med Vidilab, ett av två certifierade laboratorier.  Samtliga filmer är granskade av sektionens styrelse.

Filmerna om avmaskning av hund och katt är framtagna av sektionen Läkemedel för djur.

Gå till sektionen